Erfgoedvrijwilligers uit alle hoeken van Vlaanderen verwerken minutieus collecties en bronnen zoals bidprentjes, registers, leggers, aktes, kranten, tijdschriften, bodemvondsten, enzovoort. Miljoenen items zijn ondertussen door hun handen gegaan en geregistreerd, gedigitaliseerd, geëxcerpeerd of gepubliceerd. Elkeen doet dit naar best vermogen, in uiteenlopende formaten en systemen, op de manier die hem of haar het beste past. Van een Word-document op een inmiddels onleesbare drager, Excel- en Access-formulieren tot online registratieprogramma’s die gratis of commercieel worden aangeboden. Deze zogenaamde ‘onderzoeksdatasets’ bezitten gestructureerde verzamelingen van gedetailleerde gegevens en zijn vaak op verschillende bronnen en thema’s gebaseerd. Onderzoeksdatasets kunnen overzichten zijn van krantenartikelen, geboorten en huwelijken, bidprentjes etc.

Tijdens een workshop in Bilzen werden de eerste Haspengouwse datasets al geregistreerd in CoDE-x. Ga zeker eens kijken!

Er zijn ook voorbeeldformulieren die je op weg zetten.

An-Katrien helpt je graag verder bij vragen.