In Limburg komen mensen graag samen om te feesten, te smullen, te spelen of te genieten van muziek en dans. En overal vinden we daar gebruiken en rituelen in terug. Dat is deel van ons erfgoed: praktijken van vroeger, die we vandaag actief beleven, en graag willen doorgeven voor de toe­komst. Ons erfgoed zit ook in verhalen en liederen, in het werk van ambachtslui, kwekers, natuurbeschermers en kunstenaars. Het is van jong en oud, van hier en ginder, van oude en nieuwe Limburgers. Kortom: van ons allemaal.