EHBD of Eerste Hulp Bij je Digitale werking

Erfgoed Haspengouw zet deze beleidsperiode specifiek in op het begeleiden van erfgoedverenigingen in haar gemeenten bij mogelijke digitale noden. De focus zal daarbij voornamelijk liggen op hoogwaardige digitalisering van tweedimensionaal materiaal en een duurzame digitale archiefwerking. Je mag hierover snel meer nieuws verwachten.

Kan je niet wachten?

  • Doe de quiz en ontdek het digitale profiel van je vereniging.
  • Help Erfgoed Haspengouw bij het afstemmen van haar projecten rond digitale werking door een korte vragenlijst in te vullen. We vragen maximum 10 minuten van je tijd.
  • Je kan ook een kennismakings- of adviesgesprek aanvragen. Samen met onze erfgoedmedewerker An-Katrien bekijk je (ter plaatse of online) wat de meest kwetsbare delen van je collectie zijn en welke stappen je kan ondernemen om deze duurzaam en digitaal te bewaren voor de toekomst. Of An-Katrien kan je op weg helpen naar een geordende digitale structuur.  Of als je de weg niet vindt in het kluwen van auteurs- en gebruiksrechten krijg je shortscuts naar heel gebruiksvriendelijke informatie hierover. Of…
  • Heb je plannen voor een digitaliseringstraject of een ander project dat de digitale maturiteit van je werking vergroot? Bekijk dan zeker de mogelijkheden van ons subsidiereglement.
  • Heb je een specifieke vraag of nood aan advies i.v.m. je digitale werking? Neem contact op met onze erfgoedmedewerker An-Katrien.