Erfgoedactiviteiten in Haspengouw

Haspengouwse erfgoedverenigingen zitten niet stil. Ze organiseren geregeld een interessante tentoonstelling, lezing, activiteit…

Hieronder vind je een greep uit hun aanbod.

Wil je een activiteit van jouw vereniging hier zien verschijnen, bezorg ons dan de info en een afbeelding via info@erfgoedhaspengouw.be.

Op woensdag 27 september om 19.30 uur in de polyvalente zaal van de Boekerij.

Een organisatie van GOGRI

Meer info

Dialectsprekers uit onze zes Kortessemse kerkdorpen brengen een lied, een verhaal, een sketch… in het ‘Guigoves, Kotsoves, Troùets, Vlùrmó’ls, Weintersoves en Zammels’.
Omwille van de grote belangstelling organiseren we eveneens een namiddagvoorstelling. Op deze manier willen we iedereen de kans geven om te genieten van  ‘Kotsovese Ka’l’.
De twee voorstellingen vinden plaats op vrijdag 29 september om 14.30 uur én om 19.00 uur.
Tickets vvk: € 8 via www.kortessem.be of balie gemeentehuis (drankje en eppelkukske inbegrepen)

Lezing: Heers voor de rechter,1914-1918

door Nijssen Rombout

Tijdens het grootste deel van de oorlogsjaren 1914-1918 bleven de Belgische parketten en rechtbanken aan het werk. Dat was nodig, want de oorlogsomstandigheden maakten geen einde aan deugnieterijen en echte misdrijven. Bovendien vaardigden gemeentebesturen en andere overheden omwille van de oorlogsomstandigheden specifieke besluiten uit. En meer wetgeving
betekent als vanzelf meer overtredingen.

Onze rijksarchivaris vertelt ons voor welke misstappen mensen uit de dorpen van Heers zich onder de oorlogsjaren voor de rechter moesten verantwoorden: stropen, diefstal van veldvruchten, schade aan veldvruchten, kinderen uit de school houden, dronkenschap, vechten, beledigingen: het komt allemaal aan bod.

Donderdag 19 oktober 2023 van 19.30 – 23.00 uur

De Bammerd, Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers

Meer info

Zaterdag 21 oktober, 14 uur – 17 uur

Een themamiddag rond ‘Licht’ in museum DE MINDERE met activiteiten voor volwassenen en kinderen.

Vrije toegang, wel graag inschrijven via info@demindere.be of 011/67 29 71.

Op oude gebouwen vinden we tal van tekens en symbolen terug, van heel klein tot meters groot. Metselaarstekens zijn in West-Europa op meer dan 2200 locaties terug te vinden. Ook in dakbedekkingen kwamen vergelijkbare symbolen voor. Je hoeft niet ver te zoeken waarom dit thema voor Alden Biesen bijzonder interessant is: de hele site en in het bijzonder de waterburcht zelf heeft talloze metseltekens, muurankers, en andere intrigerende bouwelementen. Maar ongetwijfeld vind je in je eigen omgeving oude hoeven, kastelen maar ook modernere gebouwen met geheimzinnige symbolen…

Marc Robben vertrekt in zijn lezing van een analyse van het verschijnsel bijgeloof en gaat dieper in op het bezwerend/beschermend gebruik van tekens. Het (bij)-geloof is tijdens de voorbije eeuw sterk afgezwakt. Wij kunnen het ons niet echt meer voorstellen. Maar voor onze voorouders was het echter bittere ernst. Na de focus te hebben gelegd op het waarom, gaat Robben aan de hand van tal van voorbeelden in op de gekozen symbolen als metselaarstekens, smidstekens, tekens in dakpannen en vakwerkbouw, paardenschedels, dierenroosters voor kerkdeuren enz.

Een boeiende lezing die u niet mag missen!

Wanneer: donderdag 26 oktober om 19u30

Waar: Landcommanderij Alden Biesen, zaal Bocholtz

Prijs: € 8. Schrijf je in via https://www.alden-biesen.be/hisab#lezing-26-okt. Indien je de avond zelf aan de kassa betaalt, kost de lezing € 10.

Op woensdag 29 november om 19.30 uur in de polyvalente zaal van de Boekerij.

Een organisatie van GOGRI

Meer info

Lezing door Paul Marchal

Caritas (liefdadigheid) en hospitaliteit zijn fundamentele christelijke waarden. In een eerste stadium gebeurde de opvang van zieken en behoeftigen in geïmproviseerde omstandigheden, zoals aan het kerkportaal of in een zuilengang. De bouw van hospitalen kadert in de stedelijke ontwikkelingen van de 12de eeuw. Vooral kloosterlingen, hospitaalbroeders en begijnen werden ingezet als verplegers en zij brachten zo de zeven werken van barmhartigheid in praktijk. Daarbij was het gebed in de ziekenzalen belangrijker dan de fysieke therapie. Begijnen waren daarenboven gespecialiseerd in de dienst voor de doden.

Schenkingen van welgestelde burgers en van de adel waren noodzakelijk voor een goed functioneren van hospitalen. Voorbeeld bij uitstek op dit vlak is wel de heilige Elisabeth van Thüringen. Na een leven van inzet voor zieken en behoeftigen werd zij de overkoepelende patrones van de Duitse Orde, die als hospitaalorde was ontstaan in het Heilig Land, van heel wat kloosters en begijnhoven.

Hoe organiseerden de Duitse Orde – en bij uitbreiding de Johannieters – hun ziekenzorg?

In hoeverre verschilde hun aanpak en organisatie van die van kloosterlingen en begijnen? Beïnvloedden zij elkaar of waren zij aan elkaar gelinkt? Welke evolutie is merkbaar van de middeleeuwen tot de Franse tijd?

Paul Marchal is de auteur van “De begijnen, een Europees verhaal. 800 jaar begijnen in Europa.” (2020). Sedert 1992 is hij gids in Alden Biesen.

Wanneer: donderdag 30 november om 19u30

Waar: Landcommanderij Alden Biesen, zaal Bocholtz

Prijs: € 8. Schrijf je in via https://www.alden-biesen.be/hisab#lezing-30-nov. Indien je de avond zelf aan de kassa betaalt, kost de lezing € 10.