Depotkerken in Vlaanderen?

← Terug naar Religieus cultureel erfgoed

Het religieus erfgoedlandschap is volop in beweging. Toch blijft de nood aan kwalitatieve depotruimte voor de opslag van religieuze erfgoedobjecten groot. Eén derde van de Vlaamse parochiekerken krijgt in de nabije toekomst een neven- of herbestemming. Wat dan met de inboedels van die vele kerkgebouwen?

PARCUM is het Vlaamse expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Met een projectsubsidie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid voert het in de periode 2020-’21 onderzoek om na te gaan of parochiekerken geschikt zijn voor het huisvesten van erfgoeddepots. In de loop van het komende jaar zal een stuurgroep van experts zich buigen over een aantal vragen.

In vijf kerken verspreid over Vlaanderen worden de voorwaarden onderzocht om er een duurzame, kwalitatieve depotwerking te realiseren. De Sint-Alfonskerk van Bommershoven te Borgloon werd geselecteerd als Limburgs pilootproject. Erfgoed Haspengouw gaat samen met de lokale werkgroep aan de slag om de mogelijkheden te bestuderen. De groep bestaat naast de initiatiefnemer PARCUM en onze eigen erfgoedcel verder ook uit leden van de gemeente, het Bisdom Hasselt, Monumentenwacht Limburg, Het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen en uiteraard ook het betrokken kerkbestuur en de kerkfabriek.

De erfgoedinventaris van de Sint-Alfonskerk van Bommershoven werd ter voorbereiding door Erfgoed Haspengouw nagekeken, aangevuld en volledig voorzien van nieuwe foto’s. Vervolgens zal een waarderingstraject het kerkbestuur helpen bij de opmaak van een bestemmingsplan dat per voorwerp een (voorkeurs)bestemming aangeeft. Sommige objecten blijven in gebruik binnen de lokale geloofsgemeenschap, andere komen in een museum terecht, bij een religieuze erfgoedinstelling of worden misschien opgeslagen in de depotruimte.