project MOES-tuin (CAG): proeftuin Haspengouw

← Terug naar Projecten

Erfgoed Haspengouw is één van de partners in het koepelproject MOES-tuin van Centrum Agrarische Geschiedenis.

Lees meer over over dit boeiende project.

Vanaf januari 2023 zetten we in de proeftuin Haspengouw o.a. in op

  • de inventarisatie van de collectie landbouwalaam in het kasteel van Hex
  • verschillende dialoogtafels over tradities en gebruiken rond moestuinieren in Haspengouw
  • een lesbrief over moestuinieren voor het lager onderwijs
  • woorden en zegswijzen in de diverse sappige Haspengouwse dialecten

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale partners.
Wil je graag meer info of wil je een uitnodiging voor de dialoogtafel? Neem dan contact op met Karen.