Auteurs- en gebruiksrechten… help!

← Terug naar Archief/collectie ontsluiten

Als je je collectie/archief ontsluit, stuit je heel snel op beperkingen omwille van privacy, auteurs- en gebruiksrechten. Het kluwen aan auteurs- en gebruiksrechten is een lastig gegeven. Daarom startte meemoo hierrond een project. Je kan er meer over lezen via: Tools voor het bewust omgaan met auteursrechten en gebruiksbeperkingen op culturele content | meemoo. In datzelfde project werden ook beslissingsbomen voor een bewuste omgang met auteursrecht ontwikkeld. Ze zorgden ook voor 12 Nederlandse rechtenverklaringen die gebruikt kunnen worden bij de schenking/overdracht van nieuw materiaal of om zicht de krijgen op de verschillende mogelijkheden met betrekking tot gebruik en ontsluiting: RightsStatements.org. Een ander handig hulpmiddel om bij ontsluiting duidelijk aan te geven onder welke gebruiksbeperkingen het desbetreffende item valt, zijn Creative Commons licenties.