Deze inspiratiegids geeft vanuit verschillende perspectieven een inkijk in het resultaat van onze zoektocht. Daarbij werd gekozen voor treffende voorbeelden die generiek toepasbaar zijn ook in erfgoedorganisaties die niet rechtstreeks bij ons onderzoeksproject betrokken waren. De inspiratiegids vormt het startpunt om meerstemmigheid te verkennen. Klik hier om hem te downloaden of vraag een exemplaar aan via info@erfgoedhaspengouw.be of 011 – 70 18 30.

Al het ontwikkelde didactisch materiaal is overigens integraal downloadbaar via http://meerstemmigerfgoed.pxl.be.