Erfgoed Haspengouw wil samen met Wederzijds Genoegen vzw en vele lokale en bovenlokale partners dit bijzondere cultureel erfgoed in kaart brengen, documenteren, grondig onderzoeken, duurzaam bewaren en opnieuw creatief tot leven brengen in een ‘reprise’. Lokale (erfgoed)verenigingen en podiumkunstenaars werken hiervoor samen in een participatief en co-creatief traject over grenzen van gemeenten en vrijetijdssectoren  heen om dit artistieke verleden te herwerken en op een eigentijdse manier voor een divers publiek te ontsluiten.

REPRISE heeft twee deeltrajecten.

Een erfgoedtraject waarin Erfgoed Haspengouw, Wederzijds Genoegen, lokale erfgoedverenigingen en podiumkunstenaars samenwerken:

  • In kaart brengen: Wat, waar, hoe en wie was en is nog altijd actief met podiumkunsten sinds ca. 1900.
  • Documenteren: Door het bestaande bronnenmateriaal en het zwerfgoed te detecteren en te verzamelen. Door bevoorrechte getuigen te interviewen in woord en beeld om de verhalen, de beleving van die podiumkunsten vast te leggen.
  • Onderzoeken van het bestaande bronnenmateriaal (archieven (muziekstukken, toneelteksten, affiches…), getuigenissen, foto’s en audiovisueel materiaal) en de nieuwe verhalen en getuigenissen om zo een goed zicht te krijgen op de diverse podiumkunsten en uitvoerders in Haspengouw.
  • Bewaren: Duurzame erfgoedzorg door het zichtbaar gemaakte bronnenmateriaal te inventariseren, te registreren in erfgoedplus.be en gereed te maken voor lange termijnbewaring.
  • Sensibiliseren: Erfgoedzorg ingang doen vinden in de reguliere werking van de verenigingen.

Een participatief artistiek traject waarin Wederzijds Genoegen podiumkunstenaars coacht:

  • Inspiratiemateriaal: Een selectie van het verzamelde erfgoedmateriaal uit de diverse podiumkunsten. Oude en huidige podiumplekken zijn mogelijk inspirerende experimenteerruimtes.
  • Methodiek: Samen ontdekken, onderzoeken, interpreteren en bewerken naar een eigentijdse creatie in een participatief traject. Wederzijds Genoegen coacht en stimuleert de huidige podiumkunstenaars en verenigingen om hun talenten en intrinsieke vaardigheden verder te ontwikkelen.
  • Opnieuw tot leven brengen in Reprise: Co-creatief werken naar een ‘voorstelling’ waarvan de inhoud, uitwerking en vorm volledig in samenspraak worden bepaald en een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Op die manier stimuleert Reprise de podiumkunstenaars en verenigingen om een nieuwe creatieve erfgoedgemeenschap in Haspengouw te vormen.

REPRISE wil zo de gekende erfgoedverenigingen, jongeren, podiumkunstenaars en verenigingen uit de socio-culturele richting samenbrengen in en inspiratie geven aan een nieuwe creatieve erfgoedgemeenschap.