Winnaar van de wedstrijdvraag Luc Wijnants vertelt: Bij ons in de sacristie stond ook zo’n doosje. Het diende/ dient om de grote hosties, die door de priester gebruikt worden tijdens de misviering, in te bewaren. Aan de hand van de lengte van de stamper kon men dadelijk zien of er voldoende voorraad was. De kleine hosties zaten gewoon in een blikken doos…later in een plastieken créme-doos die kon afgesloten worden.
Een anekdote: in het jaar 63 ging ik als beginnend misdienaar(7 j.)  mee in de processie. Samen met enkele oudere misdienaars waren we op het begin van de stoet, vandaar dat we ook het eerst terug in de kerk waren. De priester, onder het baldakijn arriveerde een heel stuk nadien omdat de processie wel méér dan 100 m lengte had.
We proefden van de wijn en we aten ongewijde hosties….uit de pot met stamper. Ei zo na hadden we bijna de laatste hostie opgegeten.
Gelukkig werd achteraf op tijd gemerkt dat de voorraad dringend moest aangevuld worden.