Immaterieel erfgoed versus het verhaal van je vereniging
Je vereniging draagt heel wat verhalen mee die niet in verslagen of foto’s zijn vast te leggen. En als amateurvereniging zet je ook een zekere traditie voort. Waarom doen we dat? Hoe kunnen we dat doorgeven aan een volgende generatie?