Sint-Alfonskerk Bommershoven open op OMD

← Terug naar Religieus cultureel erfgoed

De Sint-Alfonskerk van Bommershoven laat haar religieuze functie los en krijgt in de toekomst een nieuwe invulling als depotkerk! De kerkraad bekijkt samen met de stad Borgloon, Erfgoed Haspengouw, PARCUM en het bisdom Hasselt hoe en waar het rijke verleden van de parochie kan bewaard blijven. Op zaterdag 10 september en op zondag 11 september tijdens Open Monumentendag wordt de kerk uitzonderlijk opengesteld.

Depotkerk

Het religieus erfgoedlandschap in Borgloon is volop in beweging. De stad Borgloon en de kerkraden hebben een toekomstvisie uitgewerkt, conform het kerkenbeleidsplan, voor alle parochiekerken. De hoofdkerk Sint-Odulphus, de Kruisverheffingskerk van Jesseren en de Sint-Vedastuskerk van Hoepertingen blijven open voor erediensten. De andere kerken hebben of krijgen in de nabije toekomst een neven- of herbestemming. Wat dan met de inboedels van die kerkgebouwen? Het project ‘Depotkerken in Vlaanderen?’ van PARCUM ging op zoek naar mogelijkheden en voorwaarden voor het inrichten van religieus erfgoeddepots in Vlaamse parochiekerken met de Sint-Alfonskerk van Bommershoven als pilootproject. Aansluitend bepaalt nu een werkgroep tijdens een waarderingstraject de ((kunst)historische, sociale, emotionele,…) waarde van het kerkelijk patrimonium.

Hierbij hebben wij je hulp nodig!

Heb je nog oude foto’s, dia’s, filmpjes, (bid)prentjes over de kerk, van processies, dorpskermissen, huwelijken, begrafenissen of andere informatie over het parochiale leven in Bommershoven, dan zijn die zeer welkom!

Tijdens je bezoek worden meegebrachte foto’s en documenten gescand, zodat je deze onmiddellijk na je bezoek terug kunt meenemen. Kun je niet komen, maar wil je ons graag informatie bezorgen, dan kan dat bij Erfgoed Haspengouw t.a.v. Laura Mathijs.

Participatiemoment op 10 en 11 september

De geschiedenis van Bommershoven is sinds eeuwen verbonden met deelgemeente Haren. Inwoners uit beide parochies zijn welkom voor het delen van verhalen, documenten en anekdotes tijdens twee inzamelmomenten op zaterdag 10 september in de Sint-Pieterskerk van Haren (14u00-16u00) en de Sint-Alfonskerk van Bommershoven (17u00-19u00).  Aansluitend kan je genieten van een klein orgelconcert.

Daarnaast kan iedereen kennismaken met het waardevolle patrimonium van de Sint-Alfonskerk tijdens een uitzonderlijke openstelling van de kerk op Open Monumentendag, zondag 11 september tussen 13u00 en 18u00. Je kan er terecht voor meer uitleg over de toekomstplannen en krijgt er een brochure met historische info over de kerk en toelichting bij het waarderingstraject, alsook enkele opmerkelijke objecten.

Samen blijven we dit patrimonium met de beste zorgen omringen!

  • Zaterdag 10 september 14u00-16u00: Inzamelmoment Sint-Pieterskerk Haren
  • Zaterdag 10 september 17u00-19u00: Inzamelmoment Sint-Alfonskerk Bommershoven
  • Zondag 11 september 13u00-18u00: Open Monumentendag, Sint-Alfonskerk Bommershoven