Inventarisatie religieus cultureel erfgoed

← Terug naar Religieus cultureel erfgoed

 

Het religieus erfgoed in Haspengouw kent een bijzonder waardevolle traditie. De talrijke kerkfabrieken dragen goed zorg voor dit patrimonium. Om hen beter te kunnen helpen bij deze taak startte Erfgoed Haspengouw, in samenwerking met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (PARCUM), in 2012 met het project Valorisatie Kerkelijk Cultureel Erfgoed in Haspengouw.

Verschillende kerkfabrieken dienden al een aanvraag in in het kader van het subsidiereglement voor cultureel-erfgoedinitiatieven voor conservatie/restauratie of een tentoonstelling met brochure. Ook het team van Erfgoedplus.be is erg opgetogen over de dynamiek die dit project in Haspengouw teweeg brengt. Heel wat kerkfabrieken zetten ondertussen de stap naar digitalisering van hun inventaris of actualisatie van de reeds ingevoerde gegevens.

Vanaf 2021 zijn Alken, Kortessem en Wellen toegevoegd aan ons werkingsgebied wat het totaal brengt op 115 parochiekerken in het Haspengouwse landschap. Sinds de start van het project bood Erfgoed Haspengouw hulp aan ongeveer de helft van deze kerkfabrieken bij de aanvulling of opstart van een erfgoedinventaris. Graag willen we op dit elan verdergaan en kerkfabrieken nog beter ondersteunen, adviseren en begeleiden op maat en op vraag bij het behoud en beheer van hun religieus erfgoed.

Wil je te weten komen hoe wij jou kunnen en willen ondersteunen? Neem dan contact op met erfgoedmedewerker Laura