Hoeselt | Inventarisatie roerend religieus erfgoed

← Terug naar Religieus cultureel erfgoed

Enkele maanden geleden kreeg Erfgoed Haspengouw de vraag van kerkfabriek Sint-Stephanus om de bestaande kerkinventaris opnieuw na te kijken. Deze inventaris werd in 2001 door toenmalig voorzitter Ludo Jehaes opgesteld en telde 237 objecten.

Kort na het plannen van de inventarisatie tijdens de maand april boden meteen verschillende vrijwilligers van de kerkfabriek en de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep aan om mee te komen helpen. Wat een plezier om te zien dat er zoveel mensen bereid waren aan dit traject deel te nemen.

Op 4 april werd de aftrap gegeven. Een grote opruimactie van de zolderruimte bracht enkele merkwaardige objecten aan het licht.
De Sint-Stephanuskerk van Hoeselt bezit niet één, maar twee reliekschrijnen. Jeroen Reyniers kwam twee dagen ter plaatse om beide reliekschrijnen te onderzoeken in kader van het PaReS project.
Verschillende onderdelen van het oude kerkinterieur, die vergeten op zolder lagen, werden geïdentificeerd. Dit laatste was enkel mogelijk door het vele opzoekwerk van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep. Oude foto’s werden doorspit en publicaties werden erbij gehaald. Oudleden van de kerkfabriek Jef Geerts en Ludo Jehaes konden ons gelukkig voorzien van antwoorden op enkele moeilijke vraagstukken.

Liturgische textielen werden zorgvuldig voorzien van labels door de helpende handen van enkele dames uit de Studiegroep. Daarna opnieuw opgeborgen in zuurvrij materiaal door Erfgoed Haspengouw met de zorgvuldige hulp van koster Jean, die de vrijwilligers eveneens élke dag voorzag van een lekkere kop koffie.

Alle ruimtes en kasten in de kerk werden nagekeken op objecten die een plaatsje hoorden te krijgen in de nieuwe kerkinventaris. Door de hulp van de vele vrijwilligers werden alle objecten aan een nauwkeurige controle onderworpen; nagekeken op teksten en merken, toestand controles en zorgvuldig nagemeten. Daarna werd alles gefotografeerd door onze vaste vrijwilliger Mark.

Toen we het traject afrondde op 25 april stond de registratie-teller op 320 objecten. De inventarisatie leidde meteen tot nieuwe plannen bij de kerkfabriek. Zo zal naar alle waarschijnlijkheid de schatkamer van de Sint-Stephanuskerk een gedeelte bijkrijgen om enkele extra ontdekte “schatten” op een veilige manier aan het publiek te tonen. Wat leuk dat ons traject een inspiratie kon zijn voor een nieuw project binnen de actieve erfgoedwerking in Hoeselt. 

Oprecht dank aan Ghislain, Jean, Martine, Ludo, Jef, Marc, Jean-Pierre, Willy, Arnould, Jos, Mia, Chris, Mark, Hanne, Vera, Philippe en Lucas !!