Laatste keer ‘open kerk’ in Engelmanshoven

← Terug naar Religieus cultureel erfgoed

De Sint-Jan Baptistkerk van Engelmanshoven en de Sint-Quintinuskerk van Gelinden laten hun religieuze functie los en krijgen in de toekomst een nieuwe invulling. Een gebeurtenis die vele emoties losmaakt bij de inwoners en parochianen. Op zondag 26 juni vond in de Sint-Jan Baptistkerk van Engelmanshoven een tentoonstelling en participatiemoment plaats. Iedereen kreeg de kans om een laatste keer de kerk te bezoeken en kennis te maken met het werk achter de schermen van de afgelopen maanden.

Tijdens een waarderingstraject van 7 maanden, tussen december 2021 en juni 2022, evalueerde een werkgroep, onder leiding van Erfgoed Haspengouw, alle objecten uit beide kerken. Naast de kerkraad en de erfgoedcel bestond de werkgroep uit medewerkers van PARCUM (expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur), het bisdom Hasselt en mensen van de parochie. Ook ondersteuning van de stad Sint-Truiden en het centrale kerkbestuur ontbrak niet.

De werkgroep verdeelde beide inventarissen (Engelmanshoven en Gelinden) in verschillende ensembles waaruit de “uitschieters” gekozen werden en waaraan verschillende waarden werden toegekend: de (kunst)historische waarde, de sociaalmaatschappelijke waarde en de gebruikswaarde. Per voorwerp werd er een advies uitgeschreven voor behoud, ter plaatse bewaren of in de fusiekerk Sint-Martinus van Groot-Gelmen, herbestemming of afstoting.

Een waarderingstraject is een participatief proces van onderzoeken, begrijpen en evalueren van de erfgoedwaarden van het kerkgebouw én zijn inboedel binnen de actuele maatschappelijke context. Hierbij is de rol van de lokale gemeenschap van cruciaal belang. Men moet erachter komen welke objecten meer en minder waardevol en betekenisvol zijn. Dus werd ook de hulp van de bezoekers ingeroepen.

Tijdens de uitzonderlijke openstelling van de kerk kregen alle bezoekers een brochure met daarin informatie over de geschiedenis van de kerk, het waarderen van de inboedel, en uitleg bij de meest opmerkelijke objecten die er werden tentoongesteld. Na afloop van hun bezoek werd er gevraagd op de fotomuur aan te duiden welke objecten indruk hebben gemaakt, welke objecten een bijzondere betekenis hebben voor de parochie en welke objecten zeker niet verloren mogen gaan.

Er werden verhalen en herinneringen gedeeld over het parochiale leven in de dorpen, er werd een laatste kaarsje gebrand en iedereen kon zijn/haar steentje bijdragen in het finaliseren van het bestemmingsplan. Leden van naburige kerkraden kregen de kans om objecten aan te duiden die eventueel een mooie bestemming kunnen krijgen in andere kerken van Sint-Truiden.

Bij de herbestemming van religieus erfgoed gaat het namelijk niet enkel om het kerkgebouw, het is ook belangrijk dat het roerend religieus erfgoed een mooie bestemming krijgt en zijn plaats in de gemeenschap behoud. Samen zorgen we ervoor dat erfgoed niet zomaar verloren gaat. We danken alle parochianen, nieuwsgierigen uit de omgeving, kerkraden en leden van heemkundige kringen om aanwezig te zijn! Bedankt voor de talrijke opkomst!