Vrienden van de kluis en de Kluis van Vrijhern: Dat er nog een Kluis staat in Vrijhern is grotendeels te danken aan de Vrienden. Ze zorgen al jaren voor een goed beheer van dit uniek stukje Haspengouw. De omgeving is de laatste jaren stevig aangepakt en de Kluis is weer een prachtige stilteplek geworden. De Vrienden doen dit met beperkte middelen en veel vrijwilligers.

 

Paul Achten en het Hoeselts dialect: Wie aan het Hoeselts dialect denkt, denkt aan Paul Achten. Al jarenlang houdt hij het dialect onder de aandacht en dat op een manier dat veel mensen aanspreekt. Zijn dialectbord op de Erfgoedjaarmarkt krijgt altijd veel aandacht.

 

Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep: Voor nauwkeurig historisch onderzoek over Hoeselt en haar inwoners moet je bij de studiegroep zijn. Ze zijn zeer actief en helpen graag mee waar nodig om het Hoeseltse erfgoed veilig te stellen. Hun roerganger Piet Thoelen is veel te vroeg overleden, maar zijn pionierswerk wordt verder gezet.

 

Breng je stem uit