Erfgoed Haspengouw

ERFGOEDHASPENGOUW.BE 2

120 JAAR PODIUMKUNSTEN IN HASPENGOUW REPRISE 3

REPRISE is een uitgave van Erfgoed Haspengouw en Wederzijds Genoegen naar aanleiding van het bovenlokaal cultuurproject REPRISE - 120 jaar podiumkunsten in Haspengouw. Teksten: Mariet Calsius, Elias Feys, Koenraad Nijssen, Lieve Opsteyn, Jonas van Esch, Justine Van Gysel Foto’s: Kevin Vanhees (de REPRISE-voorstellingen), het archief van de verenigingen, Erfgoed Haspengouw (werkfoto’s archiefwerking) Eindredactie: Erfgoed Haspengouw, Wederzijds Genoegen en CEMPER Vormgeving: Kevin Hensels van Hakon Designs Druk: Digitale publicatie en een beperkte gedrukte oplage Wettelijk Depot: D/2023/12.931.1 Verantwoordelijke uitgever: Erfgoed Haspengouw Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteur. COLOFON Met dank aan de gemeenten van Projectvereniging Erfgoed Haspengouw: ERFGOEDHASPENGOUW.BE 4

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF..................................................................................................................................................................... 07 OVER REPRISE...........................................................................................................................................................................08 VERENIGINGEN OP HET PODIUM..................................................................................................................................... 12 • KH Sint-Aloysius - Alken.......................................................................................................................................................14 • Amarylliskoor - Alken.............................................................................................................................................................16 • Dialectkoor Bizou - Kortessem.........................................................................................................................................18 • KH Sint-Catharina - Kortessem....................................................................................................................................... 20 • KH Sint-Cecilia - Hoeselt (erfgoedtraject)..................................................................................................................22 • KH Sint-Cecilia - Gingelom.................................................................................................................................................24 • KF Sint-Cecilia Kanne - Riemst (erfgoedtraject).......................................................................................................26 • Drumband KH Concordia Vlijtingen - Riemst.............................................................................................................28 • Dansstudio Creart - Sint-Truiden................................................................................................................................... 30 • D.C. Belles Band - Alken.......................................................................................................................................................32 • De Klinkertjes-Vocalis - Hoeselt......................................................................................................................................34 • KH De Kluchtige Vrienden - Wellen.................................................................................................................................36 • De Stoet - Voeren..................................................................................................................................................................38 • KH Eendracht is Macht Bovelingen - Heers................................................................................................................40 • Gezellig Gingelom - Gingelom..........................................................................................................................................42 • Gregoriuskoor - Sint-Truiden........................................................................................................................................... 44 • Grenadiers van Montenaken - Gingelom.................................................................................................................... 46 • Toneelvereniging Het Kringetje - Nieuwerkerken..................................................................................................... 48 • Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep - Hoeselt (erfgoedtraject)............................................................ 50 • KH Hoger-Op Mielen-boven-Aalst - Gingelom...........................................................................................................52 • Toneelgroep Ik Dien - Kortessem....................................................................................................................................54 • KH Sint-Isidorus Rijkhoven - Bilzen.................................................................................................................................56 • Dialectgroep Kotsovese Ka’l - Kortessem....................................................................................................................58 • Drumband Sint-Lambertus - Hoeselt..........................................................................................................................60 • K. Schutterij Sint-Martinus - Voeren...............................................................................................................................62 • Zangkoor Mellody - Voeren............................................................................................................................................... 64 • Zangkoor Mulingia - Voeren.............................................................................................................................................. 66 • Theater Ozzy - Riemst........................................................................................................................................................ 68 • Gemengd Sint-Pieterskoor Zichen-Bolder - Riemst...............................................................................................70 • Theatergroep Pol Stas - Sint-Truiden............................................................................................................................72 • Pop on the Rocks - Hoeselt................................................................................................................................................74 • KH Salvia - Heers....................................................................................................................................................................76 • JH Salviaantjes - Heers........................................................................................................................................................78 • Something Else - Hoeselt..................................................................................................................................................80 • Terkooster Kinderkoor - Alken..........................................................................................................................................82 • Teuvens Koor - Voeren....................................................................................................................................................... 84 • Zanggroep Viva! - Riemst................................................................................................................................................... 86 • Voerens Amateur Toneel - Voeren................................................................................................................................. 88 ZES VOORSTELLINGEN.......................................................................................................................................................90 AFTERMOVIE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������104 JONGEREN AAN ZET �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������108 HET REPRISE-LIED ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112 AAN DE SLAG MET JE VERENIGINGSARCHIEF ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116 DANKWOORD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 130 REPRISE 5

ERFGOEDHASPENGOUW.BE 6

WOORD VOORAF Met trots presenteren we je de publicatie van REPRISE, de neerslag van een boeiend project van Erfgoed Haspengouw en Wederzijds Genoegen. We nemen je mee doorheen de verschillende fasen van het project, en doen dat zo beeldend mogelijk. De vele foto’s zeggen immers meer dan woorden over het intensieve traject dat we met twaalf gemeenten, verschillende partners en 38 culturele verenigingen hebben doorlopen. We hopen van harte dat je, met het lezen van deze publicatie, begeesterd wordt door ons enthousiasme en de fantastische bijdragen van alle betrokkenen. Meer lezen over REPRISE? Check dan zeker erfgoedhaspengouw.be voor extra foto’s en filmpjes. Lieve Opsteyn Jonas van Esch Erfgoed Haspengouw Wederzijds Genoegen REPRISE 7

OVER REPRISE ERFGOEDHASPENGOUW.BE 8

REPRISE 9

VAN IDEE NAAR PROJECT REPRISE begon in 2020 als een idee van onderuit om de podiumkunsten in Haspengouw in kaart te brengen, hun erfgoed te documenteren en samen te werken aan een voorstelling, waarbij de culturele geschiedenis van de Haspengouwse verenigingen op een podium voor een publiek gebracht zou worden. Als een REPRISE. Een ambitieus idee, maar met projectvereniging Erfgoed Haspengouw en vzw Wederzijds Genoegen zaten de juiste partners rond de tafel om dit idee om te zetten tot een degelijk project. Er werd een inhoudelijk plan met ambitieuze doelstellingen en een subsidiedossier geschreven en fijne partners als CEMPER (Centrum voor Muziek en Podiumerfgoed), Villa Basta en Academie Haspengouw sprongen mee aan boord. In het projectplan werden duidelijk de twee trajecten omschreven: een erfgoedtraject en een artistiek project. Twee sporen die dan later zouden versmelten in het eindproduct, de voorstellingen waaraan twaalf Haspengouwse verenigingen zouden deelnemen. Het bovenlokaal cultuurproject werd goedgekeurd, en REPRISE, met ondertitel ‘120 jaar podiumkunsten in Haspengouw’ werd geboren. TIJD VOOR PRAKTIJK REPRISE was klaar om vanaf januari 2021 op volle kracht van start te gaan, het coronavirus besliste er helaas anders over. Een participatief project opzetten met culturele verenigingen die op dat moment niet konden samenkomen, dat is niet evident. Bij de pakken blijven zitten was echter geen optie. Er werd een stuurgroep opgericht met leden van de twaalf gemeenten die bij Erfgoed Haspengouw zijn aangesloten, aangevuld met CEMPER en Open Doek. Hun taak bestond erin om REPRISE mee vorm te geven en bij te sturen waar nodig. De (twee)maandelijkse vergaderingen hielden de vinger aan de pols. Om de podiumkunstenverenigingen van Haspengouw in kaart te brengen, werd een eerste ruime bevraging naar de socio- culturele verenigingen gestuurd. Hierin werd gepeild naar de huidige werking, bijzondere festiviteiten nu of in het verleden, de zichtbaarheid in het veld en in allerlei media, de noden en behoeften rond het door de jaren heen verzamelde erfgoed en de interesse in een artistiek traject. Zo kon het overzicht van de Haspengouwse verenigingen die actief zijn binnen de podiumkunsten beter worden ingevuld. De bevraging werd door maar liefst 151 verenigingen ingevuld. Eind 2021 werden lokale infomomenten georganiseerd om REPRISE toe te lichten, inhoudelijke samenwerkingen te onderzoeken en om de mogelijkheden voor verdere medewerking te bevragen. ‘Nu is het duidelijker!’ was wel de meest gehoorde opmerking tijdens zo’n avond. Rond de tafel zitten, luisteren, antwoorden op vragen krijgen en mee ideeën op tafel gooien was echt wel nodig om het concept van REPRISE te duiden en iedereen op één lijn te krijgen. De basisgedachte van het project – participatief werken, van onderuit laten groeien en samen vorm geven - was hiermee een eerste keer geslaagd. ERFGOEDZORG OP MAAT Ondertussen zetten Erfgoed Haspengouw en CEMPER de eerste stappen in de verwerking van de ambitieuze erfgoeddoelstellingen. De resultaten van de bevraging vormden de basis voor een erfgoedzorgtraject op maat. Hierbij werden twee sporen gevolgd: een individueel begeleidingstraject en een digitale ‘open voor iedereen’ vormingsreeks (voorjaar 2022). In vijf sessies werden interessante onderwerpen zoals de inhoud van een verenigingsarchief, het analoge en digitaal archief, audiovisueel materiaal en immaterieel erfgoed van een vereniging grondig onder de loep genomen. De praktische voorbeelden, tips en suggesties, en ook wat huiswerk maakten er boeiende en interactieve sessies van. Fysieke bijeenkomsten wisselden noodgedwongen af met webinars met als voordeel dat de webinars nog altijd te herbekijken zijn. Verenigingen die werk willen maken van hun archief, vinden er een goed inzicht in de basisprincipes van archiefwerking. Vanaf juli 2021 gingen Erfgoed Haspengouw en CEMPER met vijf verenigingen één-op-één aan de slag in een langlopend traject: KH Salvia Heers. KF Sint-Cecilia Kanne,Voerens Amateur Toneel, KV Böschuule Teuven en KH Sint-Cecilia Hoeselt. Gewapend met zuurvrije archiefdozen in verschillende formaten, zuurvrije mapjes en papier, potlood en gom werden samen kasten en dozen leeggemaakt om het materiaal daarna geordend en geïnventariseerd terug in de kasten op te bergen. Ook de oude muziekinstrumenten en uniformen, vaandels en trofeeën werden gelabeld en veilig weggeborgen. Een intensief en leerrijk traject, zeker voor de lokale erfgoedbeheerder, maar één dat de moeite loonde. 120 JAAR PODIUMKUNSTEN IN HASPENGOUW ERFGOEDHASPENGOUW.BE 10

Er werd een stevige basis gelegd om de interne archiefwerking in de toekomst verder gesmeerd te laten lopen. De vijf verenigingen zijn dan nu ook echte erfgoedambassadeurs voor het verenigingsarchief! SPELBREKER Intussen werd duidelijk dat het culturele werkveld in 2021 niet in normale omstandigheden zou kunnen herstarten, en ook de eerste helft van 2022 was er weinig fysiek contact mogelijk. Niet evident dus om een participatief project als REPRISE te kunnen ontplooien. In normale omstandigheden zou REPRISE eind 2022 eindigen, maar die timing was intussen niet realistisch meer. Vanuit de stuurgroep werd beslist om REPRISE met een jaar te verlengen, met de vurige hoop om in de loop van 2022 effectief met verenigingen aan de slag te kunnen. ARTISTIEK ENGAGEMENT In januari 2022 volgde een verdere bevraging naar een effectief engagement voor het artistiek luik van REPRISE. 36 verenigingen waren bereid om deel te nemen. Dat was maar liefst drie keer zoveel dan vooropgesteld was. Deze verenigingen, verspreid over de Haspengouwse regio, waren divers qua werking. Van toneelverenigingen tot harmonieën, zangkoren en dansgezelschappen. Met hen werden verdere, voorzichtige, plannen gemaakt voor de concrete uitwerking van REPRISE. In september 2022 mochten culturele verenigingen dan eindelijk hun werking terug opstarten. Met een bang hart weliswaar, want hoeveel leden zou de vereniging nog tellen, en wat met alle geannuleerde en uitgestelde activiteiten die vaak nodig zijn om voldoende geld in het laatje te brengen. De 36 verenigingen gaven dan ook aan dat de prioriteit ging naar hun wederopstart, maar dat een (beperkte) deelname aan REPRISE nog steeds op de agenda stond. Intensief inhoudelijk samenwerken was echter geen optie meer, daarvoor was er te weinig ruimte bij de verenigingen. Opnieuw werd er geschakeld en gezocht naar oplossingen. In plaats van twee voorstellingen werden het er zes, verspreid over de regio en beperkt in tijd (augustus 2023), waar een staalkaart van 120 jaar podiumkunsten in Haspengouw getoond kon worden, als wandelvoorstelling voor het publiek. De deelnemende verenigingen werden uitgedaagd om een minivoorstelling van 15 minuten klaar te stomen, met een sterke focus op hun eigen erfgoed of het erfgoed van hun gemeente (of bij uitbreiding het culturele erfgoed van Haspengouw). Sommige verenigingen herwerkten een eerdere voorstelling tot een hedendaagse versie, anderen doken in het repertoire van Haspengouwse componisten of (toneel) schrijvers. Ook waren er verenigingen die iets helemaal nieuws maakten, met verwijzingen naar de historiek van hun vereniging. De verenigingen werden begeleid bij de samenstelling van hun programma, maar de verantwoordelijkheid voor de culturele inhoud en de artistieke kwaliteit bleef bij de vereniging zelf. ZES TOPVOORSTELLINGEN Van de twaalf Haspengouwse gemeenten werden zes clusters gemaakt, om inhoudelijke en logistieke samenwerking voor de verschillende voorstellingen te stimuleren. Elke vereniging werd gevraagd om aan minstens één en maximaal drie voorstellingen deel te nemen, en dit liefst over de gemeentegrenzen heen. Ondertussen werd gezocht naar unieke en niet zo evidente locaties waar de diverse minivoorstellingen het best tot z’n recht zouden komen. Van vierkantshoeves tot voetbalkantines en zelfs een platform in het midden van een rivier, het droeg steeds bij tot een extra beleving van de voorstellingen. Tijdens de voorstellingen in Bilzen & Riemst, Voeren, Alken, Gingelom, Hoeselt en Heers werd het publiek in kleine groepjes meegenomen op een parcours langs een tiental verenigingen, die hun programma enkele keren per namiddag brachten. Kleine toneelgezelschappen, grote harmonieën, zangkoren van alle leeftijden, een schutterij, een dansgezelschap … zorgden voor een diversiteit aan voorstellingen. De ene vereniging dook echt in het archief en zette een kleine expo op, de andere wist op een creatieve manier vroeger gespeelde werken in een eigentijds jasje te brengen. Het publiek kon die diversiteit wel smaken. WARM AAN HET HART Het was mooi om te zien hoe elke vereniging zich op zijn manier smeet om er (samen) iets moois van te maken. Cultuur brengt mensen samen en voedt de ziel. Vooral tijdens de slotmomenten werd dat ontroerend duidelijk. Velen kregen kippenvel toen een 100-tal mensen samen het REPRISE-lied zongen en speelden voor een publiek dat de refreinen luidkeels meezong. Dat REPRISE heel wat in beweging heeft gezet, is duidelijk voor alle partners. REPRISE 11

VERENIGINGEN OP HET PODIUM Koenraad Nijssen ERFGOEDHASPENGOUW.BE 12

REPRISE 13

Rond 1840 wordt in heel wat dorpen van Haspengouw een harmonie of fanfare opgericht om de jaarlijkse processies en de lokale kermissen op te luisteren. Alken vormt daarop geen uitzondering. Hier wordt in 1848 een eerste muziekvereniging opgericht, maar die wordt drie jaar later weer ontbonden. Nochtans blijven de Alkenaren musiceren in een reeks zang- en muziekmaatschappijen. Jammer genoeg zijn ze allemaal geen lang leven beschoren. Kort voor WO I is elk muzikaal leven in Alken verdwenen. Voor elk feest, elke viering of plechtigheid moet er een beroep gedaan worden op een muziekkorps uit de buurt. Zo kan het niet verder! Enkele Alkenaren steken de koppen bij elkaar en richten in 1912 fanfare Sint-Aloysius op, de start van een lang en boeiend verhaal. Brouwerij Grasduinend in de foto’s, speeches, jaarprogramma’s en dies meer schieten her en der wat anekdotes te binnen. Een rode draad doorheen het het bestaan van de vereniging is de zoektocht naar een eigen repetitielokaal. In de brouwers- gemeente lijkt Sint-Aloysius wel voorbestemd om op de zolder van de brouwerij Cristal Alken te belanden. Na een hele poos hoog en droog, verhuist de harmonie in de jaren ’80 naar het huidige lokaal naast de Dorpsmolen in het dorpscentrum. De eigen muzikanten toveren wat toen nog een hooizolder was om tot een echte thuishaven. Maar niets is voor eeuwig en aangezien de gemeente andere plannen heeft met deze site, verhuist Sint-Aloysius naar de kerk van Terkoest. Ook daar hoopt de vereniging een gezellige locatie te kunnen creëren. Ook Sint-Aloysius is dus voortdurend in verandering en de harmonie wil wat graag een eresaluut brengen aan alle muzikanten en de dirigenten die doorheen de jaren hun stempel gedrukt hebben op de vereniging. Samen hebben ze de fanfare en daarna harmonie immers gemaakt tot wat ze nu is. Aan de hand van een oude mars en een recent muziekstuk willen de huidige dirigent, bestuursleden en gewone muzikanten duidelijk maken welke evolutie de vereniging de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Partituur Wat nooit veranderd is: plezier maken door muziek te spelen in een vriendschappelijke sfeer! Als je de enthousiastelingen van Sint-Aloysius vraagt aan de hand van welk voorwerp ze hun vereniging willen voorstellen dan halen ze de muziekpartituur aan. Want enerzijds verbindt muziek mensen, maar anderzijds zorgen verschillende noten, akkoorden en maatsoorten voor een uniek werk. Net zo heeft een verscheidenheid aan personen doorheen de jaren Sint-Aloysius gemaakt tot wat het nu is. Van op de hooizolder Bij de Koninklijke Harmonie Sint-Aloysius zijn ze er terecht trots op: met 111 jaar op de teller is het een van de oudste culturele verenigingen van Alken. Zoals zovele muziekverenigingen begonnen ze destijds – een zucht voor WO I – als fanfare. Maar intussen brengt Sint-Aloysius al jaren naast de koperblazers ook houtblazers en slagwerk op scène. Met een jeugdharmonie erbij slaat de vereniging wat graag de brug tussen verleden en toekomst. KH SINT-ALOYSIUS ALKEN ERFGOEDHASPENGOUW.BE 14

De vereniging staat open voor jong en oud, amateur en ‘prof’. Men vindt mekaar tijdens repetities, concerten en nevenactiviteiten, want het dagelijks bestuur hecht veel belang aan de sfeer en groepsgeest. Vorig jaar is het 110-jarig bestaan enthousiast gevierd. Daarnaast wil Sint-Aloysius blijven groeien en vooruitgang boeken. Daarom is een jongerenwerking uitgebouwd en een samenwerking opgezet met de Stedelijke Academie van Hasselt. Iedereen is ook welkom om het bestuur te vervoegen en sowieso staan de repetities op zondagvoormiddag open voor wie van de eigenheid van Sint-Aloysius wil komen proeven. START ° 1912 FACEBOOK AANTAL LEDEN 40 CONTACT info@harmoniealken.be Koninklijke Harmonie Sint-Aloysius Alken REPRISE 15

Neen, het is geen grap. Op 1 april 1919 leggen de nagelnieuwe bestuurders van de ‘Zangvereeniging Ste Cecilia’ in de Sint- Aldegondisparochie in Alken de ‘standregels’ in 11 artikels vast. Artikel 1 luidt: ‘De ‘Zangvereeniging Ste Cecilia’ heeft voor doel de glorie aan God te vermeerderen, bij de geloovigen meer ijver op te wekken voor de goddelijke diensten en de leden onderling aan te wakkeren tot godsdienstigheid. Dit doel tracht zij te bereiken door de beoefening van den Gregoriaanschen zang en der Kerkmuziek, en door de kennis der Liturgie.’ Mochten de leden van Sint-Cecilia hebben doorgebeten, dan zouden we vandaag spreken over een pronte eeuwelinge. Maar in de jaren ’70 klinkt een en ander toch wat te preconciliair. In het najaar van 1977 zorgen dirigent Ludo Verjans en enkele dynamische leden van het kerkkoor voor een doorstart. Het Amarylliskoor is geboren, genoemd naar de prachtige bloem en een herderin uit een pastorale van de Romeinse schrijver Vergilius. Een rijke botanische en literaire achtergrond dus en opgelet: mits goed verzorgd, zorgt de Amaryllisbloem voor eeuwig plezier. Druppelke Na een bescheiden start groeit het ledental, komen er voldoende vrouwenstemmen bij en wordt het repertorium uitgebreid. Met succes vindt de omslag van kerkkoor naar profaan koor plaats. In de eerste plaats Nederlandstalige liederen, maar een uitstapje naar een andere taal kan. Van missen naar aperitief-, benefiet- en thema-concerten, meer en meer in samenwerking met andere koren en muziekensembles. Hoe lieftallig ‘Amaryllis’ ook klinkt, zelf situeren de leden de muzikale hoogtepunten van de voorbije kleine halve eeuw rond de herdenking van WO I: enerzijds het concert ‘In Flanders Fields’ op 11 november 2014 en anderzijds ‘De Groote Oorlog’ op 11 november 2018. Telkens wordt het koor versterkt met orkest, solisten of zelfs een extra koor. Daarnaast zijn er de afwisselende kerst- en lenteconcerten die aantrekken. Liefde voor muziek, vriendschap en gezelligheid gaan bij ‘Amaryllis’ hand in hand. Zo durven de repetities wel eens uitlopen – elke gelegenheid is goed om de stem te smeren! Aanvankelijk worden de repetities op maandagavond onderbroken door een pauze na een uurtje, met steevast ‘een druppelke (jenever)’. En soms een tweede, een derde, of helemaal geen tweede repetitiehelft. Ook de citroenjenever voor een optreden – goed voor de stem, quoi? – is lange tijd een mooie traditie. Twee jaar corona heeft ook op dit vlak gewogen: het repeteren is naar de kerk verhuisd omwille van de afstanden, de pauze is geschrapt en in de kerk is er nu eenmaal geen bar achteraf. Maar gezelligheid moet er zijn en dus zijn er tal van activiteiten voor de koorleden, partners en kinderen. De culinaire nieuwjaarsreceptie, de jaarlijkse fietstocht naar Oetersloven op PinksterEeuwig plezier Het Amarylliskoor van Alken nadert zijn gouden jubileum. Voor REPRISE toveren de leden een nog veel ouder document tevoorschijn: de stichtingsakte van ‘moedermaatschappij’ ‘Zangvereeniging Ste Cecilia’ van vlak na WO I. Met wortels in een ver en vroom verleden bloeit het koor vandaag op na bijna twee jaar coronaperikelen. Op naar de 50! AMARYLLISKOOR ERFGOEDHASPENGOUW.BE 16

maandag en de koor-BBQ in juni waar de jarigen met nieuwe voordeur worden gevierd. Om te zwijgen van de koordagen, de reizen naar Alken aan de Moezel, het koorweekeinde in Nieuwpoort en de reis naar de Champagne, met optredens in Epernay en in de kathedraal van Reims, naar aanleiding van veertig jaar Amaryllis. De leden gaan onder leiding van hun getrouwe dirigenten voort, een verhaal van eeuwig? Erfgoedtip Als je je erfgoed en archief in kaart brengt, kom je misschien documenten van een oudere vereniging tegen. Dit is archiefmateriaal van een voorloper van je vereniging en behoort strikt genomen niet tot het archief van je vereniging. Hou dit materiaal apart en duidt het zo ook aan in het overzicht dat je opstelt. Wanneer je het erfgoed van je vereniging in kaart brengt, is het dus belangrijk materiaal van verwante verenigingen apart te houden. START ° 1977 WEBSITE AANTAL LEDEN 46 CONTACT info@amarylliskoor.be Amarylliskoor Alken REPRISE 17

Wie even rekent, merkt dat Bizou pas 5 jaar bestaat. Misschien te jong om de titel erfgoedgroep te verdienen? Niets van, want de leden hebben – gezien hun levenservaring – allemaal het nodige erfgoed in de bagagetas. En bovendien richten hun muzikale keuzes zich helemaal op het lokale erfgoed. Maar hoe begon het weer? In 2018 stelt een aantal leden van NEOS-Kortessem voor om een koortje op te richten. Prompt smeren twee zangers en zes zangeressen hun stemmen onder het motto: ‘Als we toch moeten ouder worden, dan Beter Zingend OUder worden’. Aanvankelijk zonder dirigent of muzikale begeleiding. Maar iedereen is blij dat Jean Schyns die rol op zich heeft genomen en dat Bizou intussen een dozijn leden telt, allemaal enthousiaste vrijwilligers. Niet elke stem is nog even soepel, ‘maar samen zijn we meer dan de som van de individuen’, zo klinkt het positief. Volgende vraag: welk oeuvre gaan we zingen? Omdat Kortessem sinds 2017 een jaarlijkse Dialectavond kent en omdat Bizou met Toon Machiels de zoon van één van de bezielers – Jef Machiels – van de ooit legendarische Kortessemse bonte avonden in zijn rangen telt, is de keuze snel gemaakt. Bizou wordt een dialectkoor en neemt sindsdien deel aan de Dialect- avonden. Bijkomend voordeel: minstens 1 optreden per jaar, mét enthousiast publiek. YouTube Hoe pakt Bizou dit aan? De leden kiezen verloren gewaande melodieën, die nog ergens in het achterhoofd opgeslagen zijn. Een welkom (on)bedoeld voordeel daarbij is dat op die melodieën geen auteursrechten rusten. Daarop schrijven de leden dan spitse, ironische teksten, voortbordurend op de traditie van de Dialectavonden en de nog veel oudere cultuur van volks- vermaak met zelfgeschreven en meestal humoristische liedjes. Bizou maakt het ‘no de fitness’ gaan plots wel erg leuk! Helemaal bij de tijd als Bizou is, handelen de teksten over de actualiteit, maar ze worden geschreven in een zo zuiver mogelijk ‘plat van Kotsove’. De enige toegeving: de laatste tijd zingt Bizou ook in de dialecten van de deelgemeenten Guigoven, Vliermaal-Root, Wintershoven, Zammelen en het taalkundig wat meer afwijkende Vliermaal. Opgelet: puristen letten op elke afwijkende klank. Maar zij zullen ook blij zijn dat zo een reeks in onbruik rakende woorden en melodieën een tweede adem krijgt. O ja, het eigen NEOS-lied van Bizou heeft heel wat losgemaakt bij NEOS op provinciaal en zelfs Vlaams niveau. Een professionele cineast maakte er een clip van en zo schopGeef ons die kus! U bent wat meer ervaren en u wilt wat? Dan bent u aan het juiste adres bij NEOS, het NEtwerk van Ondernemende Senioren. Deze organisatie telt Vlaanderen-breed 223 afdelingen en ook eentje in Kortessem. In 2018 willen de enthousiaste leden van deze afdeling de nadruk die Neos legt op cultuur en de kunst van het genieten een eigen invulling geven. Als we nu eens zelf gaan zingen, in ons dialect? Want het is Beter Zingend Ouder te worden! Zo wordt Bizou geboren, misschien wel het enige Neoskoor, met een smakelijke knipoog naar een kus in het Frans. DIALECTKOOR BIZOU ERFGOEDHASPENGOUW.BE 18

pen de leden van Bizou het tot heuse YouTubers. Zo gaat deze bijdrage aan de instandhouding van het Kortessemse erfgoed voorwaar wereldwijd. Erfgoedtip Het auteursrecht beschermt het artistiek werk van een auteur. Je mag creatief werk niet zomaar reproduceren, vertalen of vertonen in het openbaar. Je moet hiervoor toestemming hebben van de auteur of andere rechthebbenden. Het auteursrecht beschermt niet alleen auteurs in de strikte zin van het woord, het streeft ook de belangen van fotografen, componisten, choreografen, regisseurs, scenografen ... Dit doet het tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Ook in het verenigingsarchief kunnen auteursrechtelijk beschermde archiefstukken zitten. Denk aan foto’s van opvoeringen of een grafisch ontwerp dat gecreëerd werd voor het promomateriaal van een evenement. Voor je een archiefstuk openbaar maakt, moet je dus in kaart brengen of er auteursrechten op rusten, wie deze rechten bezit en moet je om schriftelijke toestemming vragen om het openbaar te maken. Naast auteursrechten moet je ook nog rekening houden met de naburige rechten en de portretrechten. De naburige rechten beschermen niet de auteur, maar wel de uitvoerende kunstenaars. Ook zij leveren creatief werk door een interpretatie aan een werk te geven. Deze ‘naburen’ worden beschermd tot 50 jaar na de creatie. Voor muziek geldt echter een uitzondering tot 70 jaar na de opvoering. Archiefstukken in je verenigingsarchief waar naburige rechten op kunnen gelden zijn video’s of audio-opnames van een toneelvoorstelling, concert of dansvoorstelling. Hoewel de acteurs, muzikanten, dansers … vaak de leden van de vereniging zijn, mag de vereniging deze opnames niet openbaar maken zonder hun toestemming. Het portretrecht beschermt geportretteerden of mensen die afgebeeld worden in foto’s, video’s en tekeningen of schilderijen. Dit recht houdt in dat je niemand mag portretteren zonder toestemming. Ook voor het verspreiden van beeldmateriaal waar iemand op te herkennen is, moet toestemming gevraagd worden. Een uitzondering op deze regel zijn publieke personen die een publieke activiteit uitvoeren. Ook in jouw verenigingsarchief zullen hoogstwaarschijnlijk foto’s en/of video’s terug te vinden zijn. Voor je deze kan verspreiden, moet je dus toestemming hebben van alle geportretteerden of hun voogden. START ° 2018 YOUTUBE AANTAL LEDEN 12 CONTACT kortessem@neosclub.be Dialectkoor Bizou Kortessem REPRISE 19

De KH Sint-Catharina kan bogen op een voorbeeldig overzicht van haar geschiedenis en daar putten we hier graag uit. Zelf heeft men het over ‘het raadsel van de oprichtingsdatum’, een kwestie waar wel meer verenigingen mee worstelen als het stichtingsdocument verloren is gegaan. Maar uit de wirwar van vermeldingen van en verwijzingen naar muzikaal leven in Kortessem in het midden van de 19de eeuw in kranten- en andere verslagen distilleert men met reden het jaartal 1848. Sindsdien kent Sint-Catharina een rijke geschiedenis, met ups en downs. Soms regent het berichten over succesvolle optredens, soms blijft het jarenlang opvallend stil. WO I dwingt om de activiteiten stil te leggen, tijdens WO II blijft het orkest dat uit Sint-Catharina is ontstaan wel actief. In 1945 staan de muzikanten paraat voor de sacramentsprocessie en daarna gaat het enkel crescendo: processies, kerkelijke vieringen, feesten allerhande, het eigen en andere muziekfestivals, wedstrijden. Een door handige muzikanten in mekaar getimmerde kiosk vormt het podium voor het lokaal muzikaal talent. 1963 heeft twee mijlpalen in petto: de titel van ‘koninklijke’ en de (her)oprichting van een klaroenenkorps, twee jaar later een apart trommelkorps en een eerste uniform dat de rode kepies boven het zondagse pak vervangt. De lijst van optredens is te lang om hier te citeren, maar een bijzondere vermelding voor het galaconcert in 1991 naar aanleiding van 1250 jaar Kortessem, met de opvoering van de speciaal geschreven ‘Hymne aan Kortessem’. Fabriek Oude uniformen, enkele vaandels, krantenknipsels, foto’s en een forse prijzenkast – dit mooie erfgoed krijgt bij Sint-Catharina vanaf 1977 het gezelschap van een eigen infoblad, het ‘Katrientje’. Al zijn de data van verschijnen al eens grillig, de blaadjes vormen vandaag een uiterst rijke bron voor de desbetreffende periodes. Ander erfgoed: het oude VW-busje waarmee de jonge muzikanten vanaf 1984 naar de muziekschool in Tongeren gebracht worden. De ambiance en de slecht sluitende schuifdeur zijn tot op vandaag in het geheugen van de betrokkenen gegrift. Aan die pret kan het dus niet gelegen hebben, maar als de instroom van jonge muzikanten na de millenniumwissel dreigt op te drogen, starten enkele moedigen in 2003 ‘De Muziekfabriek’. Begonnen met zes muzikanten ontwikkelt dat zich tot een volwaardige jeugdharmonie, met ook al weer 20 jaar op de teller. Het mag duidelijk zijn: Sint-Catharina koestert zijn wortels – de serenade voor de eerste communicanten en aan het oorlogsmonument op 11 november! – maar staat open voor vernieuwing. Harmonie, sfeer en samenwerking onder de fraaie historische kerktoren zijn belangrijk. Met ledenfeesten en het nagelnieuwe harmonieweekend na corona toont Sint-Catharina dat het door wil naar het dubbele eeuwfeest! Rijk na het raadsel 175 jaar! Het kan tellen, en dat vieren ze dit jaar bij de Koninklijke Harmonie Sint-Catharina Kortessem op gepaste wijze. Historisch verantwoord ook, want gebaseerd op de oudste geschreven getuigenis van het bestaan van een ‘Société Musique de Ste Cathérine’ in Kortessem uit 1848. Sint-Catharina heeft een rijke geschiedenis en een eerbiedwaardig erfgoed, maar staat klaar voor de volgende jaren. KH SINT-CATHARINA KORTESSEM ERFGOEDHASPENGOUW.BE 20

Erfgoedtip Een jubileum is een ideale aanleiding om je archiefzorg onder de loep te nemen. Je zal op dat moment sowieso je archief induiken en op zoek gaan naar pronkstukken uit de geschiedenis van de vereniging. Maak van de gelegenheid gebruik om eens na te denken over je archief: vind je alles makkelijk terug? Zijn alle documenten nog intact? Zijn er delen van het archief verloren gegaan? Op die manier kan je ook je archiefzorg evalueren en nieuwe actiepunten formuleren om je archief beter te bewaren. En vergeet natuurlijk de gebruikte stukken niet op de juiste plaats terug te steken! Meer tips voor het organiseren van een jubileum kan je terugvinden in de publicatie ‘Hoera een jubileum!’ START ° 1912 WEBSITE Koninklijke Harmonie Sint-Catharina Kortessem AANTAL LEDEN 40 CONTACT sintcatharinakortessem@gmail.com REPRISE 21

Het is bij hem gegaan zoals bij zovelen die zich engageren in het Limburgse verenigingsleven. ‘De kinderen begonnen muziek te spelen bij de harmonie en de voorzitter vroeg mij om in het bestuur te komen. Zo werd ik kassier en na mijn pensioen gaandeweg ook de facto archivaris. Toen er belangrijke herdenkingen aankwamen – WO I, ons 125-jarig bestaan – heb ik enkele brochures geschreven.’ De fanfare Sint-Cecilia ziet in 1895 het levenslicht. ‘Gegroeid uit een ouder zangkoor,’ zo weet Willy Thijs. Hij heeft ook een artikel uit ‘De Bilsenaar’ van het jaar voordien waarin de journalist van dienst getuigt over het rijke muzikale leven uit het Hoeselt van toen. ‘Aanvankelijk repeteren de leden van de fanfare in de raadszaal van het gemeentehuis. Op het kerkplein verrijst een kiosk voor de voorstellingen. De huidige kiosk rust nog steeds op de basis die toen door de muzikanten gebouwd is. Eveneens erfgoed, dus!’ ‘Tijdens de jaren ’20 van de vorige eeuw werd er steeds meer gedroomd van een eigen lokaal. Dat werd de Gildenzaal achter het Patronaat aan de Dorpsstraat. Daar is de fanfare – die in dezelfde periode omgevormd wordt tot harmonie – decennialang thuis, totdat de zaal verkocht is. Nu hebben we al jarenlang een eigen lokaal in de vroegere Broedersschool. In dat lokaal zaten in twee kasten een heleboel mappen, klasseurs en dozen met documenten, foto’s, opnames en uniformen. In de aanloop naar de viering van ons 125-jarig bestaan en het schrijven van een brochure heb ik dat allemaal geklasseerd. Dagenlang werk, ja, maar ook leuk want je (her)ontdekt zoveel interessante dingen.’ Vlaggen en wimpels Erfgoed Haspengouw heeft die prachtig uitgegeven brochure financieel ondersteund. ‘Na de voorstelling suggereerde Erfgoed Haspengouw om alle materiaal in zuurvrije dozen op te bergen. Uiteindelijk hebben we samen met Lieve van Erfgoed Haspengouw en Mariet en Justine van CEMPER – het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed – enkele dagen de handen uit de mouwen gestoken. We hebben alle documenten – bestuurs- verslagen, facturen, affiches, krantjes, partituren … - maar ook oude vlaggen, wimpels, dassen, kepies en uniformen die in verschillende dozen en kisten opgeslagen waren, netjes getrieerd. Bij de documenten gingen de dubbels er uit, schikten we alles per jaar en maakten we een onderverdeling tussen de jaarwerking, concerten en eenmalige activiteiten. De foto’s, audio- en video- opnames, en documenten zijn gedigitaliseerd. Even terzijde: dat is natuurlijk uitstekend, maar ik stel me wel de vraag: wat kan en ‘Ik vind alles makkelijk terug’ ‘Ja, als gepensioneerde heb ik tijd. En ik heb misschien wat meer oog voor het verleden dan jongere bestuursleden die de blik op de toekomst moeten houden. Maar het is de moeite om het eigen erfgoed goed te conserveren. Wie weet wat de toekomst brengt?’ Willy Thijs (77), al 35 jaar bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt, heeft geen spijt van ‘de paar winters’ die hij in het harmonielokaal heeft gespendeerd om het rijke archief te sorteren. En ze daarna met hulp van Erfgoed Haspengouw en CEMPER te inventariseren en netjes in zuurvrije dozen op te bergen. KH SINT-CECILIA HOESELT ERFGOEDHASPENGOUW.BE 22

ERFGOEDTRAJECT ERFGOEDTRAJECT zal er gebeuren met het archief wanneer de vereniging ophoudt met bestaan? Daarom is volgens mij een goed bewaard fysiek dossier nog altijd beter, tenzij dat zou vergaan in een brand of andere natuurramp.’ ‘Bon, ik moet de mappen en dozen nog labelen, en als de Excel lijst volledig in orde is, dan is alles klaar. Het resultaat van al dat werk? Ik vind alles pijlsnel terug en met die laatste toevoegingen zal het ook voor buitenstaanders makkelijk toegankelijk zijn. Mocht men het ooit willen overdragen aan de historische kring of een archief, dan kan dat vlot. Ik kan het iedereen enkel aanraden!,’ zo besluit Willy Thijs. Erfgoedtip Waarom je archief ordenen en inventariseren? Willy geeft dé belangrijkste reden: hij vindt alles gemakkelijk terug. Hij is er zo ook gerust in dat iemand anders ook alles terug zal vinden. Belangrijk is om bij de ordening van je archief de gekozen indeling consequent te blijven volgen. CONTACT info@harmoniehoeselt.be WEBSITE REPRISE 23

In 1879 wil onderwijzer Jean Wouters in Gingelom een fanfare oprichten. Een dure grap en hij klopt voor financiële steun aan bij de plaatselijke kasteelheer, de hertog de Looz-Corswarem. Die komt er op voorwaarde dat de fanfare naar zijn oudste dochter, Cecilia, wordt genoemd. Meteen ook een verwijzing naar de populaire patroonheilige van de muziek. De familie de Looz-Corswarem blijft jarenlang steunen: in 1910 schenkt de hertog een vaandel aan de fanfare, dat tot op vandaag in gebruik is en tevens het enige overblijfsel van de adellijke families in Gingelom is. In dat jaar krijgt de fanfare ook de titel van ‘Koninklijke’. Al in 1880 neemt Sint-Cecilia deel aan een internationale wedstrijd voor fanfares in Brussel. De start van een lange traditie, want in 2013 neemt de intussen harmonie deel aan een provinciale muziekwedstrijd van VLAMO in Maaseik. Sint-Cecilia behaalt er een score van 85.33%, wat gelijk staat aan een eerste prijs met onderscheiding! Jean Menten Terug naar wat ouder erfgoed. Na WO II wordt met Jean Menten een muzikaal toptalent van eigen bodem aangesteld als dirigent. Hij musiceert, componeert, is ‘lidvennoot’ van SABAM en heeft samen met de legendarische Leo Caerts een eigen platenlabel. Menten ontdekt en lanceert onder meerJohnTerra. Maar hij schrijft ookveel werk voor ‘zijn’ fanfare. De plotse dood van deze muzikale duizendpoot in 1967 is een klap voor de fanfare, die ook nog maar net haar voorzitter verloren heeft. Muzikanten en bestuur bijten door en met Valère Croes treedt een topondernemer aan als nieuwe voorzitter. Hij zet sterk in op de jeugdwerking en er ontstaat zelfs een eigen muziekschool. In 1982 wordt de fanfare omgevormd tot harmonie. Croes – die vanwege zijn verdiensten als baron wordt verheven in de adelstand – blijft tot 2009 aan het roer. Op de uitstekende website en in het in 2019 – naar aanleiding van de 140ste verjaardag! – uitgegeven boek ‘Harmonie in eenvoud’ kan u nog zoveel meer details lezen. Het mag duidelijk zijn: SintCecilia hecht veel belang aan haar geschiedenis en de verwevenheid met de lokale bevolking en de adellijke families die vroeger op het kasteel woonden. Onder leiding van de in 2015 aangetreden dirigent Hans Wuestenberg brengt de harmonie muziek van vroeger en nu. Muziek die Sint-Cecilia kenmerkt, met een bijzondere vermelding van het oeuvre van Jean Menten. Bijvoorbeeld de verdwenen ‘B(urgerlijke) B(escherming) Mars, die via een gunstige wind terug bij de voorzitter beland is en ter gelegenheid van REPRISE voor het eerst in decennia weer opgevoerd is. Muziek die de eenvoud, vriendschap en warmte binnen de eigen rangen wil onderstrepen. Tussen een hertog, een baron en een muzikale duizendpoot Volksverheffing en amusement! We zien het bij zoveel stichters van Haspengouwse erfgoedverenigingen en bij de Gingelomse harmonie is het niet anders. Wat doet de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia dan nog uit de band springen? Een wel heel bijzondere adellijke toets doorheen de ruim 140 bestaansjaren, de rol van een muzikale duizendpoot en… een piepjonge voorzitter. De toekomst is verzekerd! KH SINT-CECILIA GINGELOM ERFGOEDHASPENGOUW.BE 24

ERFGOEDTRAJECT ERFGOEDTRAJECT Met haar goed draaiende zaal ‘Cecilia Inn’, de jeugdharmonie Gingelom en met twintiger Simon Vinck als voorzitter lijkt de Gingelomse harmonie meer dan gewapend voor de toekomst. START ° 1879 WEBSITE Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Gingelom AANTAL LEDEN 55 CONTACT harmoniegingelom@gmail.com REPRISE 25

Zoals zovele Limburgers maakt Guido Thijs deel uit van een heuse familiedynastie in zijn vereniging. ‘Vader was veertig jaar secretaris van Sint-Cecilia. We zijn thuis met negen kinderen en de zeven broers speelden allemaal bij de fanfare. Vandaag spelen nog vier broers mee en intussen al weer verschillende van hun kinderen. Zelf ben ik al 55 jaar muzikant, nu speel ik bij blaaskapel de Jekerländers, die met de fanfare verbonden is.’ De fanfare groeit in 1848 uit het zangkoor dat pastoor Everardus Stassen zes jaar eerder uit de grond heeft gestampt. ‘Pastoor Stassen kwam uit het Nederlands-Limburgse Beek. Aan de overkant van de Maas bloeiden destijds al veel muziekverenigingen en dat inspireerde blijkbaar. In die periode ontstonden in het Maasland – Stokkem, Maasmechelen, Lanaken – verschillende korpsen. Maar met onze 175 jaar horen we toch tot de oudste muziekverenigingen van ons land.’ Een rijk verleden, waar Guido Thijs samen met enkele collega’s over geschreven heeft voor Heemkunde Kanne. Dat ging des te vlotter omdat hij het beschikbare erfgoed van de vereniging met steun van Erfgoed Haspengouw en CEMPER geïnventariseerd heeft. ‘Net als mijn ouders heb ik altijd veel zorg gedragen voor de documenten en spullen van de fanfare. Daarnaast ben ik actief op zoek gegaan naar documenten en oude uniformen. Er was niet meer zoveel in het lokaal van de fanfare, maar des te meer bij mijn ouders thuis en bij een hele reeks oudere muzikanten. Iedereen werkte goed mee, zo wist ik verslagen, briefwisseling, uitnodigingen, affiches maar ook uniformstukken van de fanfare, de drumband en de majorettes die er ooit waren bij mekaar te sprokkelen.’ Zelfs het koninklijk paleis stuurde kopieën van de correspondentie die ruim een eeuw geleden plaatsvond omtrent de verheffing van Sint-Cecilia tot koninklijke! Ventieltrombone ‘Lieve van Erfgoed Haspengouw en Mariet van CEMPER zijn ook hier langsgekomen en bezorgden me de juiste aanzet om een en ander efficiënt te inventariseren: het juiste type inventaris, een excel-bestand, zuurvrije dozen en omslagen. Zo werd ik prima op weg gezet. Ik ben dan maandenlang zoet geweest met het opstellen van de digitale inventaris, maar ik ben daar erg tevreden over. Ik gebruik hetzelfde procedé nu trouwens ook voor de heemkundekring.’ Nu is het nog wachten op het materiaal om de uniformen in perfecte omstandigheden op te bergen. In afwachting hangen Met de hulp van het paleis Het is geen sinecure om Guido Thijs (66) thuis te vinden. Gids in de Jezuïetenberg in Maastricht, lid van de Heemkundekring van Kanne, muzikant bij de blaaskapel van Rekem en de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Kanne, en – ‘puur voor de fun’ – voorzitter van de kerkfabriek van zijn Kanne. Zoveel te doen, vaak van huis. Maar wij bellen dus omtrent de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Kanne. ‘We hebben net de viering van ons 175-jarig bestaan achter de rug,’ glimt de voormalige voorzitter en het huidig bestuurslid nog na van trots. 175 jaar! Veel erfgoed, dus, en daar wordt goed voor gezorgd. KF SINT-CECILIA KANNE ERFGOEDHASPENGOUW.BE 26

ERFGOEDTRAJECT ERFGOEDTRAJECT ze al in een donkere ruimte in het fanfarelokaal. En instrumenten? ‘Neen, die zijn meestal persoonlijke eigendom en zijn doorheen de tijd meestal verkocht of vererfd. Wel kreeg ik de ventieltrombone van de vader van onze vroegere koster in handen. Daar speelde die man, Pierre Wolfs, rond het begin van de 20ste eeuw op. Waarlijk erfgoed!’ Zorg voor het verleden en het nu gaan in Kanne hand in hand. De fanfare telt vandaag 35 spelende leden, de drumband 25 leden. ‘We staan klaar voor de toekomst, maar wie meer wil weten over ons rijke verleden kan via de digitale inventaris heel veel info snel vinden,’ besluit Guido Thijs. CONTACT kfckannesecretaris@gmail.com WEBSITE REPRISE 27

Dankzij de deken is Concordia dus een van de oudste en qua instrumentale bezetting vanaf het begin één van de volledigste in de regio. Dat zorgt ervoor dat de harmonie tot ver buiten de eigen regio gevraagd wordt. Zo gaat het in 1860… te voet naar Maaseik om op te treden bij een bezoek van koning Leopold I. Maar ook optredens in Oostende, Spa en Luik vinden we terug in de vooroorlogse annalen. In 1858 bouwen de leden een eerste zaal aan de Mheerplaats. Dat raakt eind 19de eeuw in verval en in 1907 verrijst een nieuw zaaltje. Na de klap van WO I richten veel muziekverenigingen wedstrijden in om het muzikale leven te stimuleren. Tijdens de eerste internationale wedstrijd van de Hasseltse kunstkring ‘Alexis Pierloz’ in 1922 kaapt Concordia meteen een 2de prijs met grote onderscheiding weg. Sindsdien neemt men – met wisselend succes – deel aan competities. Ook na WO II bloeit Concordia weer op. De vele stielmannen binnen de harmonie breken het versleten zaaltje en de oude melkerij af en trekken op die plek de huidige zaal op, met zijn 500 zitplaatsen toen de grootste en mooiste uit de regio. Ook qua ledenaantallen en muzikaal gaat het Concordia in de volgende decennia voor de wind. Hoogtepunt is de titel van kampioen van België in de ere-afdeling in 1962. Happy Band In de loop der jaren vormt men met een groep jongeren meermaals een trommelkorps dat de harmonie begeleidt bij optochten. Dat neemt eveneens deel aan wedstrijden. Maar het gebeurt ook meermaals dat een groep jonge leeftijdsgenoten collectief stopt, zodat men enkele jaren later weer helemaal opnieuw moet starten. Dit in tegenstelling tot de harmonie waar vele leden vaak tot op hoge leeftijd bij blijven. Maar na de naoorlogse bloei komt ook daar wat de klad in. Om het 150-jarig jubileum in 2000 met de nodige luister te kunnen vieren, vormt een dertigtal oud-leden van het trommelkorps een gelegenheids-drumband. In 2010 doet men dit bij het 160-jarig jubileum nog eens over. De harmonie zelf krijgt het steeds moeilijker en na 2015 dringt zich een fusie met de harmonie ‘Recht door Zee’ uit Eigenbilzen op. Vandaag spelen nog vier muzikanten uit Vlijtingen bij deze harmonie. Een aantal enthousiastelingen van de drumband van 2010 blijft en krijgt zelfs versterking. Samen repeteren ze wekelijks op donderdagavond in de harmoniezaal. Nadien volgt steevast ‘de derde helft’ in het café aan de overkant. Jaarlijks luistert deze ‘Happy Band’ tal van activiteiten op, zoals de carnavalstoet, een wielerwedstrijd, de kerstmarkt, hier en daar een feestje … Het muzikale erfgoed van Vlijtingen blijft leven! Dankzij de deken Midden 19de eeuw wordt Vlijtingen door de scheiding van Belgisch en Nederlands-Limburg de hoofdplaats van een dekenaat. Op 13 april 1850 wordt Joannes Henricus Martin er pastoor-deken. De nieuwe deken is een muzikaal man en richt er prompt een harmonie op. Neen, geen fanfare, want deken Martin is zelf klarinettist en koopt voor het brandnieuwe Concordia – ‘Eendracht’ – maar liefst… 20 klarinetten. Ook de overige 40 instrumenten betaalt de gulle zielenherder uit eigen zak. Het begin van een rijke traditie… DRUMBAND KH CONCORDIA VLIJTINGEN ERFGOEDHASPENGOUW.BE 28

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=