Stone Stories – Als stenen konden spreken

De stenen op de cover vertellen een boeiend verhaal. Een verhaal dat het midden houdt tussen devotie en pronkzucht, een verhaal dat aantoont hoe belangrijk het in de 12de eeuw
was voor de toenmalige abt om via luxueuze en bijzondere bouwwerken zijn stempel te drukken op de abdij, de stad en haar wijde omgeving.

Categorie: Publicaties verenigingen

Auteur: dr. R. Dreesen (red)

Jaar van publicatie: 2024

Uitgever(s): ASR vzw

Aantal pagina(‘s): 112

Verkooppunten: via https://www.abdijstadenregio.be/publicaties

Prijs: €25

← Overzicht