Onderzoeksgids voor de geschiedenis van vier steden in Haspengouw

In Limburgs Haspengouw waren er in het ancien régime vier steden: Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren. In de geschiedenis van deze vier steden zijn nog veel onderwerpen niet onderzocht, terwijl hiervoor toch goed geïnventariseerde archieven bestaan. Bovendien zijn deze archieven beschikbaar en vlot toegankelijk voor iedereen.

Deze onderzoeksgids wil bijdragen aan de bekendheid van die archieven. Bovendien geeft hij een beknopt overzicht van de voornaamste leemtes in het historisch onderzoek voor Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren.

Hoe zat het bijvoorbeeld met onze rechtspraak in het ancien régime? Wie mocht waar recht spreken en in welke materie? Welk strafbeleid hanteerden onze rechtbanken en hoe gebeurde de ordehandhaving? Hoe groot was een gemiddeld 18de-eeuw Haspengouws gezin? En bestonden er toen al ‘nieuw samengestelde gezinnen’?

De onderzoeksgids is handig opgebouwd en bevat voor elk van de vier steden in Haspengouw:

  • een kort historisch overzicht met een schets van de bestuurlijke ontwikkeling in de Nieuwe tijd van de vijftiende tot het einde van de achttiende eeuw
  • een kritisch overzicht van de historische bibliografie
  • directe verwijzingen naar de beschikbare archieven
  • gegevens van archiefinstellingen
  • concrete onderzoekstips

Info

Deze publicatie is uitverkocht, maar is wel digitaal beschikbaar. Enkel een mail sturen naar info@erfgoedhaspengouw.be
Voor informatie over de projectwerking ‘Geschiedenis van vier steden in Haspengouw tot 1796’ kan je terecht bij de Erfgoedcel Haspengouw.

Categorie: Publicaties Erfgoed Haspengouw

Auteur: Rombout Nijssen

Jaar van publicatie: 2012

Uitgever(s): Erfgoed Haspengouw

Aantal pagina(‘s): 80

Prijs: €5

← Overzicht