Vreselijk treinongeluk in Sint-Truiden: verhaal en lied door Gaston

Hoort vrienden, hoort naar dees droevig geval

Wat is gebeurd,

Een ongeval met een trein is gebeurd

Wat elk betreurt

Zoals men nu ook weet

Was het ook toch zoo wreed

 

Sint-truiden werd in oproer gebracht

Door eene ramp

Van ook een trein die ook aankomen moest

Liep van de roet

En wat bracht man en vrouw

Hier ook ja in de rouw

 

REFREIN

Tusschen de spleten

Hoorde men kreten

Van mannen en vrouwen

En kinderen zoet

Ook langs de bermen

Hoorde men kermen

Bij den wagen die lag ook uit de roet

 

Dra snelde men naar de ramp reeds ook heen

Van heel de stad

Men hoorde dra wat er ook was gebeurd

’T was niet gering

Men vond ook menschen daar

Ook in stervensgevaar

 

Daar komt een man reeds de statie ook in

Hij vraagt naar hen

Die met de trein hier ook aankomen moest

Maar ’t was te laat

Tot zijn verbazing groot

Hoorde hij hunne dood

 

Zoo had dees ramp ook ’n droevig verloop

En het relaas

En nog wel vijf die ook vonden den dood

En veel gewond

Zoo men nu allen weet

En dat men niet vergeet

 

SLOTREFREIN

Zoo heeft het monster het eind gevonden

En ieder denkt nog

Aan dees droeve dag

Ook aan gewonden

Zal men verkonden

Dat de dooden

Nu allen rusten zacht