Ik ging op een avond: verhaal en lied door Maria

Ik ging op een avond eens wandelen op straat,
ge weet hoe het gewoonlijk met jonkvrouwen gaat.
Ik dacht, ja, ik peinzde dat ik daar alleen was.

Maar ik trof daar een jongen
en hij kwam mij juist van pas. (2x)

Hij kwam naar me toe en sprak mij zachtjes aan
Hij bood me zijn hart maar ik wou hem niet verstaan.

Hij sprak van de liefde zoals men dat doet,
wanneer men ‘s avonds een meisje ontmoet. (2x)

Ik sprak heel verlegen jij staat in mijn zin,
met al deze dingen vol liefde en min.

Maar och kom, doe mij nu een plezier
breng mij naar huis want ik woon ver van hier. (2x)

Dat deed hij heel graag als hij een kus verdiende,
maar het was daar zo duister ik kon hem niet zien.

Ik zei dat komt door de mist och, geef mij uw hand.
ik heb een lantairtje dat heel goed brand. (2x)

Heb jij een lantairtje zo sprak hij heel fijn,
daar moet er zekers een keerske in zijn.

Ik heb er een keerske dat past erin goed,
Als ik uw lantairtje eens open mag doen. (2x)

Zo bleven we stilaan al op ene hoek,
hij haalde zijn keerske vanuit zijne broek.

Hij bezag mijn lantaritje, het was naar zijn zin.
Hij stak er vol vreugde zijn keerske dan in. (2x)

Toen ben ik met hem naar huis toe gegaan.
En onderweg bleven wij nog wat staan.

Toen kreeg ik van hem een heerlijke zoen
en ik vroeg hem iedere avond hetzelfde te doen. (2x)