Met de nota van minister Bourgeois is een proces dat reeds langer aan de gang was in de omringende buurlanden, ook in Vlaanderen in een versnelling gebracht. De confrontatie tussen de gebruiksfrequentie en de kostprijs verbonden aan de instandhouding en het onderhoud van de kerkgebouwen, roept diverse vragen op. De gemeenten en de kerkelijke overheden dienen na te denken over een strategische visie op de toekomst van de lokale parochiekerken.

De Universiteit Hasselt ging samen met Stebo en met de steun van de Provincie Limburg de uitdaging aan om via een ontwerpoefening op zoek te gaan naar sterke en bruikbare programma’s voor dit religieus erfgoed. De Sint-Jan-De-Doperkerk in Kuttekoven, de Sin-Quintinus-Kerk in Guigoven en de Hospitaal- en Begijnhofkerk in Borgloon werden door de derdejaarsstudenten Interieurarchitectuur onderzocht naar mogelijke herbestemmings- en/of nevenbestemmingsmogelijkheden.

Het proces van de herbestemmingsoefening werd begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers uit de provincie Limburg-cultuur, Zolad+, het CRKC, Erfgoed Haspengouw, het Bisdom en de werkgroep (UHasselt, Arck en Stebo). Erfgoed Haspengouw heeft extra aandacht gevraagd voor het religieuze culturele erfgoed.

Meer dan 100 personen uit kerkfabrieken, kerkbesturen, lokale besturen, erfgoedverenigingen en andere actoren verzamelden op 26 juni in de Begijnhofkerk Sint-Truiden voor een inspirerend “toonmoment” rond deze (her)bestemmingsoefening op drie kerken in Haspengouw. Ideeën en simulaties van studenten werden beluisterd en in interactie met het publiek is gepolst naar de toepasbaarheid en het gebruik van de voorstellen.

Deze oefening en de output van het publieksmoment zijn gebundeld in een e-boek ‘Een toekomst voor onze kerken’, dat op 20 november werd gepresenteerd in de Oude Gevangenis van de UHasselt.

Het e-boek kan bekeken worden op toekomstkerken.stebo.be

Wil je zelf aan de slag gaan met de inventarisatie van het religieus cultureel erfgoed? Dan kan je hier de handleiding downloaden. Deze handleiding is opgesteld door het CRKC.

HANDLEIDING OPSTELLEN INVENTARISATIE

Depotwijzer.be is een website die je op een laagdrempelige wijze informeert over de vele aspecten van depots en hun gebruik. Je maakt kennis met de uitdagingen bij de bouw en inrichting van erfgoeddepots, bij het fysieke en digitale collectiebeheer en bij de organisatorische/logistieke aspecten van een erfgoeddepot.