Missie en visie

← Terug naar 2021-2026

Zelfbewust en samen zorg dragen voor cultureel erfgoed in Haspengouw! Dát is de ambitieuze uitdaging die Erfgoed Haspengouw met veel goesting samen met de Haspengouwse erfgoedgemeenschappen aanpakt. Als dynamische bruggenbouwer zorgt Erfgoed Haspengouw met competente dienstverlening en ondersteuning op maat voor duurzame intergemeentelijke verbindingen. De erfgoedgemeenschappen groeien door onze (h)erkenning en waardering tot competente erfgoedzorgers die het verleden voor vandaag en morgen we(c)(k)ken.

 

Erfgoed Haspengouw is het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Alken, Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Voeren en Wellen en staat voor een ondernemend, lokaal geïntegreerd en integraal cultureel-erfgoedbeleid in de 12 gemeenten. Hierbij ligt de focus op de duurzame erfgoedzorg en ontsluiting van bewonerserfgoed, religieus en agrarisch cultureel erfgoed.

Door de bundeling van de krachten en middelen kan EH verder uitgroeien tot dé professionele, dienstverlenende en beleidsondersteunende organisatie voor het lokale cultureel-erfgoedveld in Haspengouw. Hiervoor zet Erfgoed Haspengouw de middelen van het cultureel-erfgoedconvenant en de financiële bijdrage van de gemeenten op een verantwoorde manier in en zoekt Erfgoed Haspengouw naar bijkomende financiering. In de werking zijn goed bestuur, efficiënte kennisdeling en -borging, duurzame erfgoedzorg en publieksgerichte ontsluiting, digitale communicatie, participatie, diversiteit én waardering de hefbomen voor de groei en bloei van de lokale erfgoedgemeenschappen.

Deze elementen zitten ook vervat in het sprekende logo van Erfgoed Haspengouw: de open weckpot spoort enerzijds aan om het cultureel erfgoed samen te brengen, het veilig en respectvol te borgen met zorg voor de specifieke noden en behoeften en anderzijds om het te delen en voor iedereen toegankelijk te maken. Met de slagzin ‘we(c)k je verleden’ is het beeldmerk in woorden gevat.

 

Het erfgoed-ecogram van Erfgoed Haspengouw is ondertussen een fijnmazig netwerk met actieve ecosystemen. Erfgoed Haspengouw neemt met verve de rol van inspirerende bruggenbouwer op en ijvert voor meer cross-oversamenwerkingen en intergemeentelijke verbindingen. Erfgoed Haspengouw blijft inzetten op sterke en kwalitatieve dienstverlening en laagdrempelige ondersteuning om de professionalisering van de vele enthousiaste erfgoedgemeenschappen continu te voeden en te stimuleren. Erfgoed Haspengouw (h)erkent en waardeert dit belangeloze engagement o.a. via het subsidiereglement voor cultureel-erfgoedinitiatieven en inhoudelijke en logistieke ondersteuning op maat. Erfgoedpraat Haspengouw en Rendez-Vous zetten maximaal in op expertisedeling en -borging. De participatieve projectwerking rond onderwerpen in de drie thema’s stimuleert de gedrevenheid in lokaal onderzoek en versterkt de betrokkenheid.

 

De verdere ontwikkeling van gezamenlijke duurzame erfgoedzorg voor het cultureel erfgoed staat centraal. De intensieve inventarisatie- en registratietrajecten in de voorbije jaren hebben de noodzaak ervan bevestigd. Erfgoed Haspengouw zet samen met de professionele en (boven)lokale partners verder in op deze trajecten, op de ontwikkeling van coherente collectieplannen en op maximale ondersteuning. Deze vormen de basis voor het opstellen van een accuraat depotprofiel en onderzoek naar depotwerking. Daarnaast versterkt Erfgoed Haspengouw zijn digitale maturiteit, ook ten dienste van de (collecties van) actoren.
De maatschappelijke en culturele gemeenschappen in de 12 gemeenten nodigen uit tot verbreding van de experimenteerruimte voor creatieve co-creaties in erfgoededucatie. De verworven expertise met de Creatief ErfgoedBemiddelaars is de ideale voedingsbodem voor nieuwe initiatieven, in samenwerking met (boven)lokale ervaringsdeskundigen en de diverse gemeenschappen.
Erfgoed Haspengouw wil een zo breed mogelijke participatie en betrokkenheid van de inwoners van Haspengouw genereren om de toekomst van het lokale cultureel erfgoed en de levendige werking errond veilig te stellen.