Meer over Reprise

← Terug naar Reprise

Haspengouw is zeer rijk aan muzikaal en podiumtalent met meer dan 40 muziekverenigingen, kleurrijke toneel- en cabaretgezelschappen, bijzondere straattheatergroepen, poppenspelers, circusartiesten en verhalenvertellers… Deze podiumkunsten zijn een nog onbekend stuk bewonerserfgoed van Haspengouw met vaak een lange geschiedenis en met eigen tradities en gebruiken. Doorheen de geschiedenis van deze gezelschappen en kunstenaars in de 12 gemeenten van Erfgoed Haspengouw zijn heel wat unieke creaties en producties en eigen adaptaties ontwikkeld en op kleine en grote podia op vaak authentieke locaties voor een publiek gebracht. Voorbeelden hiervan zijn het repertoire van het straattheater de Bòddelkèèr, het muziekstuk ‘Biberussa’ van Bert Appermont voor de Harm. Ons Verlangen Beverst, de vergane glorie van de Harry-Freddy circusartiesten, de musicals van Hubert Schoenmaekers.

Met het project Reprise willen we in nauwe samenwerking met vele lokale en bovenlokale verenigingen en organisaties dit bijzonder cultureel erfgoed van de podiumkunsten van de voorbije 120 jaar in kaart brengen, onderzoeken en opnieuw tot leven brengen in een ‘reprise’. EH neemt hiervoor de regierol op en werkt samen met curator Wederzijds Genoegen en een stuurgroep in een tweeledig traject, waarin het erfgoedluik en het artistieke parcours zich samen ontwikkelen tot een nieuw, kwalitatief, hedendaags verhaal.

Een erfgoedtraject waarin Erfgoed Haspengouw, Wederzijds Genoegen, lokale erfgoedverenigingen en podiumkunstenaars samenwerken:

  • In kaart brengen: Wat, waar, hoe en wie was en is nog altijd actief met podiumkunsten sinds ca. 1900. 
  • Documenteren: Door het bestaande bronnenmateriaal en het zwerfgoed te detecteren en te verzamelen. Door bevoorrechte getuigen te interviewen in woord en beeld om de verhalen, de beleving van die podiumkunsten vast te leggen.
  • Onderzoeken van het bestaande bronnenmateriaal (archieven (muziekstukken, toneelteksten, affiches…), getuigenissen, foto’s en audiovisueel materiaal) en de nieuwe verhalen en getuigenissen om zo een goed zicht te krijgen op de diverse podiumkunsten en uitvoerders in Haspengouw.
  • Bewaren: Duurzame erfgoedzorg door het zichtbaar gemaakte bronnenmateriaal te inventariseren, te registreren in erfgoedplus.be en gereed te maken voor lange termijnbewaring

Een participatief artistiek traject waarin Wederzijds Genoegen podiumkunstenaars coacht:

  • Inspiratiemateriaal: Een selectie van het verzamelde erfgoedmateriaal uit de diverse podiumkunsten. Oude en huidige podiumplekken zijn mogelijk inspirerende experimenteerruimtes.
  • Methodiek: Samen ontdekken, onderzoeken, interpreteren en bewerken naar een eigentijdse creatie in een participatief traject. Wederzijds Genoegen coacht en stimuleert de huidige podiumkunstenaars en verenigingen om hun talenten en intrinsieke vaardigheden verder te ontwikkelen. 
  • Opnieuw tot leven brengen in Reprise: Co-creatief werken naar een ‘voorstelling’ waarvan de inhoud, uitwerking en vorm volledig in samenspraak worden bepaald en een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Op die manier stimuleert Reprise de podiumkunstenaars en verenigingen om een nieuwe creatieve erfgoedgemeenschap in Haspengouw te vormen.
  • Doel is erfgoedzorg bij een nieuwe erfgoedgemeenschap ingang te doen vinden in hun reguliere werking en inspiratie te geven aan de verdere creatieve werking van de vereniging. 

Reprise streeft ernaar met een brede participatieve erfgoed- en artistieke werking de gekende erfgoedverenigingen, jongeren, podiumkunstenaars en verenigingen uit de socio-culturele richting samen te brengen in een nieuwe creatieve erfgoedgemeenschap.