Inventarisatie religieus cultureel erfgoed

← Terug naar Religieus cultureel erfgoed

Het religieus erfgoed in Haspengouw kent een bijzonder rijke traditie. De talrijke kerkfabrieken dragen goed zorg voor het patrimonium dat hen is toevertrouwd. Om hen in de toekomst beter te kunnen helpen bij deze taak startte Erfgoed Haspengouw, in samenwerking met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), in september 2012 met het project Valorisatie Kerkelijk Cultureel Erfgoed in Haspengouw.

Het project heeft heel wat in gang gezet. Verschillende kerkfabrieken dienden een aanvraag in in het kader van het subsidiereglement voor cultureel-erfgoedinitiatieven voor hulp bij de inventarisatie of voor een restauratie. Ook het team van Erfgoedplus.be is erg opgetogen over de dynamiek die dit project in Haspengouw teweeg brengt. Heel wat kerkfabrieken zetten ondertussen de stap naar digitalisering van hun inventaris of actualisatie van de reeds ingevoerde gegevens.

Het werk is nog lang niet klaar maar er is een grote stap in de goede richting gezet. Graag willen we op dit elan verdergaan en kerkfabrieken nog beter ondersteunen, adviseren en begeleiden op maat en op vraag bij het behoud en beheer van hun religieus erfgoed.

Wilt u te weten komen hoe wij u kunnen en willen ondersteunen? Neem dan contact op met projectmedewerker Laura Mathijs.