Draaiboek inventarisatie plattelandskerkhoven

← Terug naar Religieus cultureel erfgoed

Naar aanleiding van de lezing van Anne-Mie Havermans op 27 mei in Valmeer over funerair erfgoed, zetten we het draaiboek inventarisatie plattelandskerkhoven in de kijker.

Dit praktijkgericht draaiboek is bruikbaar voor betrokkenen als lokale overheden, kerkfabrieken, heemkringen en erfgoedcellen. Het begeleidt hen bij het zinvol en duurzaam beheren van funerair erfgoed op plattelandskerkhoven en andere begraafplaatsen.

Deze handleiding heeft oog voor :

  • wetgeving
  • (kunst)historische studie
  • landschappelijke analyse
  • registratie, inventarisatie en waardebepaling
  • vormen van publieksontsluiting
  • ondersteuningsmogelijkheden (bescherming, erkenning en subsidiëring)
  • tips voor onderhoud, herstel en restauratie
  • integratie van inhoudelijke en landschappelijke visies bij herwaarderingsplannen.

Het draaiboek is nuttig voor de opmaak van een toekomstvisie waarbij de historische culturele, religieuze en sociale waarden van de site gekoppeld kunnen worden aan hedendaagse meditatieve, ecologische, educatieve en zelfs recreatieve activiteiten.

Dit is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en de Kerkfabrieken Langdorp en Wolfsdonk, in samenwerking met de auteurs Anne-Mie Havermans en Michel Pauwels, met dank aan Epitaaf vzw, Ontwerpbureau Pauwels BVBA, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Monumentenwacht Vlaams-Brabant en Agentschap Onroerend Erfgoed.

DOWNLOADEN

 

De gedrukte versie kan je ook gratis aanvragen via [email protected]