De vele verhalen en tradities die verbonden zijn aan de kapellen krijgen relatief minder aandacht. Nochtans zijn dit vaak bijzondere pareltjes zoals zandmotieven strooien, bloemen plooien, liederen zingen, een buurtcomité dat een activiteit organiseert, een kaarsjesprocessie… Het zijn levende tradities die niet verloren mogen gaan en een toekomst moeten krijgen. De inspiratiebox wil hieraan tegemoet komen en deze verhalen en gebruiken documenteren.

Het borgen van levende tradities, of het organiseren van extra activiteiten rond kapelletjes, biedt kansen om heel lokaal te werken aan sociale cohesie, welzijn en zingeving. De inspiratiebox biedt inspiratie om ‘aan de slag te gaan’ met kapelletjes in hun buurt. Bijkomende doelstellingen hierbij zijn het creëren van een lokale dynamiek en het versterken van de sociale cohesie.

Heb jij een verhaal of een traditie dat anderen kan inspireren? Neem dan contact op met Karen. Zij zorgt ervoor dat jouw verhaal een plaatsje krijgt in de inspiratiebox.