Rond dorps- en wijkkermissen leven heel wat vragen over tradities en gebruiken. Daarom doen we een oproep aan heem- en geschiedkundige kringen om onderzoek te doen naar de kermis in eigen dorp of wijk. Dit kan op verschillende manieren: door te duiken in de gemeente- en kerkarchieven, foto- en filmmateriaal te verzamelen of door een interview.

 

Onderwerpen en methodes zijn open en bieden je als kring heel wat mogelijkheden om je in dit bijzondere erfgoedonderwerp te verdiepen. Heb je interesse om mee te werken? Neem dan contact op via [email protected] en dit voor 5 september 2017.

 

In de loop van oktober lees je meer over de resultaten en het vervolg van dit feestelijke project.