Inventarisatie collecties Haspengouw

← Terug naar Agrarisch cultureel erfgoed

Het project Agrarisch Erfgoed heeft aangetoond dat er heel wat waardevolle collecties en archieven zijn over landbouw in voeding in Haspengouw. Maar dat slechts van enkele een degelijke inventaris is gemaakt. Daarom startte onze (ondertussen ex-)projectmedewerkster Katrien Houbey en vrijwilliger Mark Dusar in 2015 met de inventarisatie van diverse collecties die hieronder worden opgesomd.

Ben je zelf geïnteresseerd in cultureel erfgoed met betrekking tot landbouw en voeding? En wil je erfgoedmedewerker Laura graag helpen met dit belangrijke werk? Neem dan contact met haar op.

De collecties zijn digitaal te raadplegen op erfgoedplus.be.

 

De collectie veemedailles van de familie Govaerts uit Sint-Truiden omvat 102 medailles die samengebracht zijn door familieleden in verschillende tijdsperioden. Ze ademt een stuk familiegeschiedenis uit en heeft een verband met de verschillende beroepen die uitgevoerd werden in de familie. De collectie bestaat zowel uit prijskampmedailles als uit herinneringsmedailles die samengaan met gebeurtennissen in Haspengouw. De collectie is veelzijdig in uitvoering zowel als de afgebeelde symboliek op de medailles.

De collectie en de kennis van Theo Broers is dé voornaamste erfgoedbron van de gemeente Voeren. In het verleden werden via diverse projecten al pogingen ondernomen om deze collectie in kaart te brengen en / of te inventariseren. In samenwerking met verschillende vrijwilligers en de familie Broers is de collectie van Theo in kaart gebracht en geïnventariseerd. Een deel van zijn collectie wordt tentoongesteld in het fruitbelevingscentrum in Borgloon.

Jos Valley uit Heers heeft een diverse collectie van landbouwalaam, huishoudmateriaal, materiaal in verband met ambachten. In september en oktober 2016 is de collectie geïnventariseerd.

Het ging om volgende selectie:

Boter: +/- 25 stuks

Snoeien/Fruitteelt: +/- 30 stuks

Tabak (potten, snijden, snuifdozen, kauwen,…): +/- 10 stuks

Sikkels: +/- 10 stuks

Jukken: +/- 6 stuks

Strijkijzers en attributen: +/- 8 stuks

Wafelijzers/Koeken Bakken: +/- 8 stuks

In 2017 werd een collectie over de blokbrekers in Riemst geïnventariseerd. De mergel uit Riemst en Heers werd niet alleen gebruikt in de bouw, maar ook in de landbouw. Samen met de gemeente Riemst en de IOED Oost werd de hele mergelgeschiedenis in de kijker geplaatst op een symposium. De inventarisatie vormt ook de basis voor een nieuw educatief pakket voor lager onderwijs.

Amateur-cineast Theo Otten beschikt over een persoonlijke collectie 8 en 16 millimeterfilms. Een aantal van deze films handelt over de thema’s landbouw en voeding, meer bepaald:

-‘Lente op uw tafel’ (1975-1976): een film over de aardbeienteelt.

-‘De Bink’ (1988): over bierbrouwer Jean Clerinx. 16 millimeter, 18 minuten.

-‘Stroopboer’ en ‘De laatste generatie’ (1983). Stroopstoker Walter Bleus, zwart-wit, 16 millimeter.

Gezien het lokale belang van deze films, werden deze vier exemplaren gedigitaliseerd.

Voor de gemeente Bilzen werd gekozen om te werken rond het bakkersarchief van de gewezen bakkerij ‘De Roos’ te Munsterbilzen. Uit het vooronderzoek is gebleken dat er slechts twee bakkersarchieven bewaard zijn gebleven: het archief van de familie Hendricx te Sint-Truiden en het archief van Jean-Ghislain Meyers in Munsterbilzen. In tegenstelling tot het Sint-Truidense archief, waar slechts enkele bepaalde jaren bewaard zijn gebleven, is het archief uit Munsterbilzen quasi volledig. Het doel van deze actie was om in samenwerking met heemkring Landrada dit archief te inventariseren en op adequate wijze te bewaren. Daarom werd een traject uitgewerkt in samenwerking met Mieke Strauven, stadsarchivaris van Hasselt. Dit traject is gedocumenteerd door Haspengouw TV in een reportage.