Het thema Thuis biedt een mooie, toegankelijke en voor iedereen betekenisvolle insteek. Faro geeft alvast deze voorzet: ‘Wat maakt een huis tot een (echte) thuis? Erfgoeddag zoekt uit wat het gewone zo bijzonder maakt, vroeger en nu. Een dag vol gevoelens, wetenswaardigheden, zintuigelijke ervaringen, ontdekkingen en vragen over uw nabije buurt, verbondenheid, migratie, reizen en nog veel, veel meer!’

De inspiratiebrochure van Faro bestrijkt weer een brede waaier van aanknopingspunten. Naast bijzondere ideeën voor jouw Erfgoeddag, tref je er ook de praktische informatie aan voor inschrijving, promotie, vorming enz. Lees de brochure online.

Op ons inspiratiecafé van 9 november ll. verzamelden ideeën voor thema’s en activiteiten:

Je wieg, wortels, het huis, architect, plan, aannemer, stijl, geschiedenis van het huis en zijn bewoners, meubilair, de televisie, de telefoon, koffie, hof, voortuin, huisdieren, huisgerechten, thuistaal, familie, stamboom, verhalen, huiskapellen, feesten, huistheater, huisconcerten, verzamelen, alles vertrekt van thuis uit…

huisvlijt, huisbrouwerijen, beroepen aan huis (slachter, brouwer, melkboer…), huismerken…

je buren, straat, wijk, dorp, kapelletjes, (stam)café, bibliotheek, de agrarische samenleving, bijnamen, volksnamen, studentennamen, totems, volkshuisvesting, plaatsnamen, dialect, thuis in je vereniging…

de kerk, het Huis van God (meubilair, voorwerpen uit), iconografie van het huis…

je cultuur, je blik op de wereld, vertrekken en thuiskomen, pelgrims, migranten, verhuizen…

 • Collectioneurs oproepen de deuren te openen, Chambre d’Amis met erfgoed-voorwerpen
 • Wunderkammer, huismusea, reizende expo of 1 ‘centrale’ exporuimte waar verschillende verenigingen (achtereenvolgens) tentoonstellen
 • Maquettes van huisjes laten inrichten door leerlingen van de lagere school
 • Huisradio uitzenden, je huis beschrijven via de radio
 • Een kerkhofwandeling, stilstaan bij personaliteiten en dorpsgeschiedenissen
 • Een dorpswandeling langs verdwenen gebouwen en straten
 • Expo met voorwerpen van thuis (mogelijkheid tot samenwerken, ook idee voor scholen)
 • Workshop en proeverij van thuisgerechten, een dorpskookboekje maken
 • Huiskamermuziek met de gepaste huiskamerinstrumenten i.s.m. academie
 • Huiskamerspelletjes en volksspelen spelen, ook zelf maken
 • Poppenkast spelen
 • Een podcast met bv. familiegeschiedenissen maken
 • Behangpapierexpo
 • Oude cassettebandjes digitaliseren