Oproep Jan Peumans

geschreven op 17-04-2020 in

← Terug naar overzicht

Jan Peumans, erevoorzitter van het Vlaams Parlement, is momenteel een doctoraat aan het schrijven aan de UGent over de ‘Geschiedenis van het Vlaams Nationalisme in Limburg na WO II en  meer in het bijzonder de Volksunie’. Hij doet een oproep aan de lokale heemkringen naar artikels en materiaal die zijn doctoraat verder kunnen spijzen:

 

Beste Mevrouw

Beste Mijnheer

 

graag wil ik beroep doen op uw medewerking. Ik ben momenteel ingeschreven als doctoraatsstudent aan UGent.

Mijn promotor is Prof dr. Bruno De Wever en verder zitten in mijn Doctoraat Begeleidingscommissie Prof Dr Manu Gerard en Prof Dr Nicolas Bouteca.

Ik heb inmiddels al zeer veel bibliografie verzameld. Mijn onderwerp is “Geschiedenis van het Vlaams Nationalisme in Limburg na WO II en  meer in het bijzonder de Volksunie.” Mijn vragen aan een aantal geschiedkundige kringen is de volgende:

  1. Het eerste hoofdstuk zal over de globale geschiedenis gaan van het Vlaams Nationalisme vanaf begin twintigste eeuw. Ik heb uiteraard een aantal thesissen gevonden en een aantal artikels o.m. in Limburg Oude land van Loon. Ik kan mij voorstellen dat uw kring terzake mogelijk artikels heeft gepubliceerd over de “lokale” politiek in uw kring en of regio ongeacht over welke partij het gaat. Zo ja kunt u mij dan een kopie bezorgen waarvan ik alle kosten graag terug betaal.
  1. Mogelijk heeft u artikels gepubliceerd van mannen vrouwen verenigingen die volgens u een rol hebben gespeeld in de Vlaamse Beweging dichtbij of veraf. Ik denk bijvoorbeeld aan het Davidsfonds, Vermeylenfonds,Willemsfonds, aan priesters, onderwijzers, leraren enz. Kan ook de rol zijn van een college of atheneum?  Een kloosterorde?.
  1. Ik  maak  een vergelijking in de selectie van een aantal gemeenten over de lijsten voor en na WO II d.w.z. de verkiezingen van 1932 1338 en dan 1946 1952 enz. Mogelijk heeft u daarover ook relevant materiaal.
  2. Idem wat de provincieraadsverkiezingen betreft/ mogelijk heeft u iets gepubliceerd daarover, een provincieraadslid een gedeputeerde.
  3. Zijn er personen in uw gemeente waarvan u denkt dat die interessant materiaal kunnen leveren? Of die actief geweest zijn in de Volksunie? Kan u mij dan de nodige contactgegevens bezorgen?
  4. Tot slot: zijn er publicaties verschenen over uw gemeente die relevant materiaal kunnen leveren. Zo ja graag opgave van titel enz.

Hopelijk vraag ik niet teveel maar ik doe beroep op uw als lokale geschiedkundige. Alle kosten wil ik graag vergoeden. Ik kijk uit naar uw antwoord en dank u van harte voor uw mogelijke bijdrage aan mijn doctoraat. En bijkomende vragen of opmerkingen neem ik graag in ontvangst.

En hou u gezond en wel,

Jan Peumans

Erevoorzitter Vlaams Parlement

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone