Heem en Natuur Voeren: de enige kring van Voeren heeft een simpele maar efficiënte manier bedacht om het draagvlak voor erfgoed in de eigen gemeente te vergroten. Ze organiseren maandelijks werkwinkels waarbij iedereen een onderwerp mag naar voren brengen en waar dan verder over wordt gebabbeld. Op deze manier komen verschillende erfgoedonderwerpen op tafel en wordt er actie ondernemen indien nodig.

 

Familie Broers en de verzameling van Theo Broers: Theo Broers was een groot kenner van het fruitverleden en van volkskunde. Hij legde een enorme verzameling aan in zijn boerderij in Moelingen. Theo is helaas overleden in 2017, maar zijn kinderen hebben het beheer van zijn collectie op zich genomen. Deze belangrijke verzameling mag niet verloren gaan want is een belangrijke bron over de geschiedenis van de regio.

 

 

Breng je stem uit