GOGRI en het RADOC: Het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Riemst is een unieke vereniging in Haspengouw. Dit Genootschap is een samenwerking tussen alle heemkringen van Riemst. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van het Riemster Archief en Documentatiecentrum (RADOC) en fungeert ook als adviesraad. Elke heemkring blijft zijn eigenheid behouden, maar werkt dus ook samen aan gemeenschappelijke projecten.

 

Historische kring Membruggen en de Matigheidsbond St. Jan: Membruggen was vroeger, vanwege de armoede, een plaats waar veel gedronken werd. Daarom werd de Matigheidsbond “Sint-Jan” opgericht. In 1905 opende deze een alcoholvrij cafĂ© annex ontspanningsruimte voor de inwoners die alcohol afgezworen hadden onder het motto ‘Denkende menschen drinken niet, drinkende menschen denken niet’. De bond werd ook de waterbond genoemd. Het lokaal van de bond, aan Dorpsstraat 67, heeft nog een oude vakwerkgevel. Het is niet beschermd.

 

Werkgroep Groevenonderzoek Riemst en de mergelgroeven: De mergelgroeven van Riemst zijn bekend in heel het land, maar vaak nog onbemind in de eigen gemeente. De groeven bezorgen de bewoners kopzorgen en veel Riemstenaren hebben familieleden verloren bij diverse instortingen in het verleden. Maar de groeven hebben wel een belangrijke cultuur-historische waarde voor de regio. De inscripties en tekeningen vertellen het verhaal van de streek sinds de 14e eeuw.

 

Breng je stem uit